OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Centrum setkávání opět otevřeno!!! / BGZ Trautenau wieder geöffnet!!!

platné od 14.4.2021 / giltig vom 14.4.2021


Sčítání lidu 2021 ♦ Volkszählung 2021

Vážení členové našeho spolku, milí přátelé,

nedá nám to, abychom vás i my neinformovali o Sčítání lidu, které po deseti letech opět klepe na dveře. 
V téhle podivné rozbouřené době to možná někomu připadne trochu beze smyslu, ale věřte nám, že to tak není!
Všichni máme díky sčítání lidu možnost vyjádřit se ke svým německým kořenům nebo jen i náklonnosti k německé kultuře a její historické přináležitosti k našemu kraji. 
Poprvé má každý z nás možnost přihlásit se dokonce ke dvěma národnostem. 
Není to nic povinného, ale když národnost vyplníme anebo dokonce dvě, dáváme tak všichni našim kořenům, kultuře, historii a našemu kraji naději na jejich další trvání.
Čím více lidí se k německé národnosti přihlásí, tím více na ni bude ve společnosti brán zřetel! Proto se nezdráhejme probrat to i se svými nejbližšími.
A nikterak se nebojme, neboť přihlášení se k německé národnosti nebo také i k německé národnosti nemá žádný vliv na státní občanství a výsledky sčítání budou anonymizovány. 
Na případné dotazy rádi odpovíme.

Děkujeme vám!


Geehrte Vereinsmitglieder, liebe Freunde,

es läßt uns nicht in Ruhe, wir möchten euch auch über die Volkszählung informieren. Die Volkszählung klopft wieder nach 10 Jahren auf die Tür.
In heutiger komischer stürmischer Zeit könnte es jemandem vielleicht ein bißchen sinnlos vorkommen, aber glaubt uns, dass es so nicht ist!
Wir alle haben dank der Volkszählung die Möglichkeit zu unseren deutschen Wurzeln oder der Zuneigung zu der deutschen Kultur und ihrer historischen Zugehörigkeit zu unserer Heimat uns zu äußern.
Zum erstenmal hat jeder von uns die Möglichkeit sogar zu zwei Nationalitäten sich anzumelden.
Es ist keine Pflicht, aber wenn wir die Nationalität oder sogar zwei ausfüllen, geben wir alle unseren Wurzeln, der Kultur, der Geschichte und unserer Gegend die Hoffnung auf ihre weitere Dauer. 
Je mehr Menschen sich zur deutschen Nationalität anmelden, desto mehr wird auf sie die Berücksichtigung in der Gesellschaft genommen! Deswegen weigern wir uns nicht es mit den Nähersten zu besprechen.
Und mitnichten fürchten wir uns, denn die Anmeldung zur deutschen Nationalität oder auch zur deutschen Nationalität hat keinen Einfluss an die Staatsangehörigkeit und die Zählungsergebnisse werden anonymisiert.
Eventuelle Fragen beantworten wir gerne.

Wir danken euch!


Šindelová výzvaKauf uns eine Schindel

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pepperl+Fuchs

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 ♦ VOLKSZÄHLUNG 2021

Sčítání lidu

Přiznej kořeny Martin

Přiznej kořeny Michal

Irena Nováková

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2020

Ohlédnutí za rokem 2020

2021

Akce plánované na rok 2021

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

Duben/April 2021 CENTRUM SETKÁVÁNÍ OTEVŘENO/BGZ GEÖFFNET

13. 4. 2021

VÝROČNÍ SCHŮZE 2020 ZRUŠENA !!! JAHRESVERSAMMLUNG 2020 ABGESAGT

16. 6. 2020

Listopad/November PŘEDNÁŠKA ♦ VORTRAG Adolf Bohaty

16. 6. 2020

19.9.2020 ZÁJEZD LIBEREC/REISE REICHENBERG ZRUŠENO/ABGESAGT!!!

16. 6. 2020

29.5.-31.5.2020 SDT REGENSBURG ZRUŠENO/ABGESAGT!!!

1. 5. 2020

archív