Setkání na zámku v Teplicích nad Metují

Znovuobjevená LIBNÁ ♦ Wiederentdecktes LIEBENAU

Znovuobjevená LIBNÁ

Znovuobjevená LIBNÁ ♦ Wiederentdecktes LIEBENAU

Znovuobjevená LIBNÁ

Wiederentdecktes LIEBENAU


Hledáme oddílové vedoucí na kulturní letní tábor

Hledáme oddílové vedoucí


Slavnost kaple sv.Floriána v Rožmitále u Broumova Fest Kapelle h. Florian in Rosental bei Braunau

Díky dobrým lidem byla zrekonstruována dolní kaple sv. Floriána v Rožmitále u Broumova, kterou najdete na cestě do Šonova.

Tuto sobotu 4. května v 10 hodin se bude u této příležitosti a svátku sv. Floriána konat u kapličky malá slavnost.

Všichni jsou srdečně zváni!...můžete něco malého i přinést ;-)


Dank guter Menschen ist die untere Kapelle des heiligen Florian in Rosental bei Braunau, die Sie auf der Straße nach Šonovo finden, wieder aufgebaut worden.

An diesem Samstag, dem 4. Mai, findet um 10 Uhr in der Kapelle eine kleine Feier anlässlich dieses Ereignisses und des Festes des Heiligen Florian statt.

Jeder ist herzlich eingeladen!...man kann auch eine Kleinigkeit mitbringen ;-)


Výroční schůze 2024
Jahresversammlung 2024

V pátek 24. května se ve školní jídelně ZŠ Komenského v Trutnově od 17 hodin koná výroční schůze.

Přijďte podpořit svůj spolek a dozvědět se, co se vloni událo a co nás pěkného čeká v roce letošním!!!

Všichni členové jsou srdečně zváni!


Am Freitag den 24. Mai findet im Speisesaal der Grundschule Komenského in Trutnov ab 17 Uhr

die Jahresversammlung statt.

Kommt ihr euren Verein unterstützen und erfahren, was voriges Jahr los war und was auf uns Schönes in diesem Jahr wartet!!!

Alle Mitglieder sind herzlich eingelanden!


Seminář - Sudetoněmecká
nářečí na téma
"Svátky a zvyky během roku"

Seminar - Sudetendeutsche
Mundarten zu dem Thema 
„Feste und Bräuche im Jahreslauf“

O víkendu 1.-3.3.2024 se v Bad Kissingenu ve vzdělávacím centru Heiligenhof uskutečnil seminář o německých nářečí v českých zemích. Tohoto semináře jsme se účastnili jednak přednáškou o našem místním nářečí, tak i přítomností našich rodilých mluvčích.


Am Wochenende vom 1. bis 3. März 2024 fand in Bad Kissingen im Bildungszentrum Heiligenhof ein Mundartseminar über die deutschen Dialekte in den böhmischen Ländern statt. Wir beteiligten uns an diesem Seminar mit einem Vortrag über unseren lokalen Dialekt sowie mit der Anwesenheit unserer Muttersprachler.


PF 2024

PF 2024


Pohlednice ♦ Ansichtskarte

!!! pořad České televize / Sendung des Tschechischen Fernsehens !!!

Pohlednice / Ansichtskarte

Publicisticko-dokumentární cyklus Pohlednice – německy Ansichtskarte – mapuje život v dříve německy mluvících regionech naší země. Cyklus natočila Česká televize. Premiéra proběhla mezi vánočními svátky 2022.

5. díl je věnovaný Trutnovu !!! Náš spolek se podílel na jeho vzniku!

Průvodci nám budou dva zdejší rodáci Roland Günther a Josef Mühlberger. A do naší pouti časem přidáme další jméno významného Trutnováka sochaře Emila Schwantnera.

Pan Roland Günter je naším váženým, dlouholetým členem. V dokumentu dále vystoupí náš místopředseda, vedoucí státního okresního archivu pan Roman Reil, jednatelka spolku paní Štěpánka Šichová a zarecituje člen Rady spolku pan Petr Kuráň.

Možnost přehrání - odkaz níže:

5 Trutnov - Pohlednice | Česká televize (ceskatelevize.cz)


Pohlednice / Ansichtskarte

Die journalistisch-dokumentarische Reihe Postcards - Ansichtskarte - bildet das Leben in den ehemals deutschsprachigen Regionen unseres Landes ab. Die Serie wurde vom Tschechischen Fernsehen gedreht. Die Premiere fand zwischen den Weihnachtsferien 2022 statt.

Die 5. Folge ist Trutnov gewidmet !!! Unser Verband war an seiner Gründung beteiligt!

Unsere Führer sind die beiden Einheimischen Roland Günther und Josef Mühlberger. Und mit der Zeit werden wir unserer Pilgerreise einen weiteren Namen hinzufügen, nämlich den des bedeutenden Trutnover Bildhauers Emil Schwantner.

Herr Roland Günter ist ein geschätztes, langjähriges Mitglied. Der Dokumentarfilm wird auch eine Rede unseres stellvertretenden Vorsitzenden, des Leiters des Staatlichen Bezirksarchivs, Herrn Roman Reil, der Geschäftsführerin des Vereines, Frau Stepanka Šichová, und eine Rezitation eines Mitglieds des Rates des Vereines, Herrn Petr Kuráň, enthalten.

Playback - Link unten:

5 Trutnov - Pohlednice | Česká televize (ceskatelevize.cz)


Akce s výjimečným významem!

♦♦♦

Veranstaltungen
mit außergewöhnlicher Bedeutung

⇓⇓⇓

Knížka o Haně / Hana oder das Böhmische Geschenk 

Autorské čtení / Autorenlesung

Vážení a milí přátelé našeho spolku,

přijměte srdečné pozvání na autorské čtení spisovatelky Tiny Stoheker z její nové knihy Knížka o Haně /Hana oder das Böhmische Geschenk/, která vyšla v českém překladu letos v létě.

Jde o poetický portrét mimořádné ženy, české germanistky, učitelky, disidentky, krkonošské rodačky, patriotky a naší členky paní Hany Jüptnerové.

Tina Stroheker se s Hanou Jüpnerovou seznámila v roce 2015. Z jejich přátelství vzešlo po Hančině smrti právě toto 67 stránkové album textů inspirované fotkami, které po sobě Hanka zanechala. Jednoduše kniha o inspirativní ženě, která chodila vždy s hlavou hrdě vztyčenou v dobách těžkých pro společnost i pro ni samotnou.

 Autorské čtení proběhne v prostorách Centra setkávání Trutnov /budova Komerční banky, 2. patro/ ve středu 9. listopadu 2022 od 18 hodin.

Přijďte se seznámit, připomenout si a vzpomenout na výjimečnou osobnost Hany Jüptnerové!

Všichni jsou srdečně zváni!

Vstup: zdarma, jazyk: čeština a němčina

Štěpánka Šichová

Společnost česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s.


Geehrte und liebe Freunde unseres Vereines,

wir laden euch herzlich zu einer Autorenlesung der Schriftstellerin Tina Stoheker aus ihrem neuen Buch Hana oder das Böhmische Geschenk ein, das in diesem Sommer in tschechischer Übersetzung erschienen ist.

Es ist ein poetisches Porträt einer außergewöhnlichen Frau, der tschechischen Germanistin, Lehrerin, Dissidentin, Riesengebirglerin, Patriotin und unseres Mitglieds Hana Jüptnerová.

Tina Stroheker traf Hana Jüpnerová im Jahr 2015. Aus ihrer Freundschaft entstand dieses 67-seitige Album mit Texten, die von den Fotos inspiriert sind, die Hanka nach ihrem Tod hinterließ. Es ist einfach ein Buch über eine inspirierende Frau, die in Zeiten, die für die Gesellschaft und für sie selbst schwierig waren, immer mit stolz erhobenem Haupt gegangen ist.

Die Autorenlesung findet am Mittwoch, den 9. November 2022 um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Begegnungszentrums Trautenau (Gebäude des Kommerzbank,

2. Stock) statt.

Kommt ihr, um die außergewöhnliche Persönlichkeit von Hana Jüptnerová kennenzulernen, euch an sie zu erinnern und sie in Erinnerung zu rufen!

Alle sind herzlich eingeladen!

Eintritt: frei, Sprache: Deutsch, Tschechisch

Štěpánka Šichová

BGZ Trautenau


Oslavy 30.výročí založení spolku

Feier der 30-jährigen Vereinsgründung

Hlavní program v rámci Dnů evropského kulturního dědictví ♦ Hauptprogramm im Rahmen der Tage des europäischen Kulturerbes

Program DED 2022

Program DED 2022

Program DED 2022

Program DED 2022

Pozvánka na oslavy 30.výročí založení spolku ♦ Einladung zur Feier der 30-jährigen Vereinsgründung

Pozvánka na oslavu 30.výročí založení spolku

Einladung zur Fedier der 30-jähriger Vereinsgründung

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

15.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

17.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

7.9.2024 KULTURNÍ DNY TRUTNOV/KULTURTAGE TRAUTENAU

2. 7. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann