Pohlednice / Ansichtskarte

!!! pořad České televize / Sendung des Tschechischen Fernsehens !!!

Pohlednice / Ansichtskarte

Publicisticko-dokumentární cyklus Pohlednice – německy Ansichtskarte – mapuje život v dříve německy mluvících regionech naší země. Cyklus natočila Česká televize. Premiéra proběhla mezi vánočními svátky 2022.

5. díl je věnovaný Trutnovu !!! Náš spolek se podílel na jeho vzniku!

Průvodci nám budou dva zdejší rodáci Roland Günther a Josef Mühlberger. A do naší pouti časem přidáme další jméno významného Trutnováka sochaře Emila Schwantnera.

Pan Roland Günter je naším váženým, dlouholetým členem. V dokumentu dále vystoupí náš místopředseda, vedoucí státního okresního archivu pan Roman Reil, jednatelka spolku paní Štěpánka Šichová a zarecituje člen Rady spolku pan Petr Kuráň.

Možnost přehrání - odkaz níže:

5 Trutnov - Pohlednice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohlednice / Ansichtskarte

Die journalistisch-dokumentarische Reihe Postcards - Ansichtskarte - bildet das Leben in den ehemals deutschsprachigen Regionen unseres Landes ab. Die Serie wurde vom Tschechischen Fernsehen gedreht. Die Premiere fand zwischen den Weihnachtsferien 2022 statt.

Die 5. Folge ist Trutnov gewidmet !!! Unser Verband war an seiner Gründung beteiligt!

Unsere Führer sind die beiden Einheimischen Roland Günther und Josef Mühlberger. Und mit der Zeit werden wir unserer Pilgerreise einen weiteren Namen hinzufügen, nämlich den des bedeutenden Trutnover Bildhauers Emil Schwantner.

Herr Roland Günter ist ein geschätztes, langjähriges Mitglied. Der Dokumentarfilm wird auch eine Rede unseres stellvertretenden Vorsitzenden, des Leiters des Staatlichen Bezirksarchivs, Herrn Roman Reil, der Geschäftsführerin des Vereines, Frau Stepanka Šichová, und eine Rezitation eines Mitglieds des Rates des Vereines, Herrn Petr Kuráň, enthalten.

Playback - Link unten:

5 Trutnov - Pohlednice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

--------------------------------------------------

Akce loňského roku s výjimečným významem! 

 ♦♦♦

Veranstaltungen voriges Jahres

 mit außergewöhnlicher Bedeutung!

   ⇓⇓⇓

Knížka o Haně / Hana oder das Böhmische Geschenk 

Autorské čtení / Autorenlesung

Vážení a milí přátelé našeho spolku,

přijměte srdečné pozvání na autorské čtení spisovatelky Tiny Stoheker z její nové knihy Knížka o Haně /Hana oder das Böhmische Geschenk/, která vyšla v českém překladu letos v létě.

Jde o poetický portrét mimořádné ženy, české germanistky, učitelky, disidentky, krkonošské rodačky, patriotky a naší členky paní Hany Jüptnerové.

Tina Stroheker se s Hanou Jüpnerovou seznámila v roce 2015. Z jejich přátelství vzešlo po Hančině smrti právě toto 67 stránkové album textů inspirované fotkami, které po sobě Hanka zanechala. Jednoduše kniha o inspirativní ženě, která chodila vždy s hlavou hrdě vztyčenou v dobách těžkých pro společnost i pro ni samotnou.

 Autorské čtení proběhne v prostorách Centra setkávání Trutnov /budova Komerční banky, 2. patro/ ve středu 9. listopadu 2022 od 18 hodin.

Přijďte se seznámit, připomenout si a vzpomenout na výjimečnou osobnost Hany Jüptnerové!

Všichni jsou srdečně zváni!

Vstup: zdarma, jazyk: čeština a němčina

Štěpánka Šichová

Společnost česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geehrte und liebe Freunde unseres Vereines,
wir laden euch herzlich zu einer Autorenlesung der Schriftstellerin Tina Stoheker aus ihrem neuen Buch Hana oder das Böhmische Geschenk ein, das in diesem Sommer in tschechischer Übersetzung erschienen ist.
Es ist ein poetisches Porträt einer außergewöhnlichen Frau, der tschechischen Germanistin, Lehrerin, Dissidentin, Riesengebirglerin, Patriotin und unseres Mitglieds Hana Jüptnerová.
Tina Stroheker traf Hana Jüpnerová im Jahr 2015. Aus ihrer Freundschaft entstand dieses 67-seitige Album mit Texten, die von den Fotos inspiriert sind, die Hanka nach ihrem Tod hinterließ. Es ist einfach ein Buch über eine inspirierende Frau, die in Zeiten, die für die Gesellschaft und für sie selbst schwierig waren, immer mit stolz erhobenem Haupt gegangen ist.
Die Autorenlesung findet am Mittwoch, den 9. November 2022 um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Begegnungszentrums Trautenau (Gebäude des Kommerzbank,
2. Stock) statt.
Kommt ihr, um die außergewöhnliche Persönlichkeit von Hana Jüptnerová kennenzulernen, euch an sie zu erinnern und sie in Erinnerung zu rufen!
 
Alle sind herzlich eingeladen!
 
Eintritt: frei, Sprache: Deutsch, Tschechisch
 
 
Štěpánka Šichová
BGZ Trautenau

-----------------------------------------------------------------

Oslavy 30.výročí založení spolku ♦ Feier der 30-jährigen Vereinsgründung

Hlavní program v rámci Dnů evropského kulturního dědictví ♦ Hauptprogramm im Rahmen der Tage des europäischen Kulturerbes

program ded 1

program ded 2

program ded 3

DED_2022_4

Pozvánka na oslavy 30.výročí založení spolku ♦ Einladung zur Feier der 30-jährigen Vereinsgründung

Pozvánka na oslavu 30.výročí založení spolku

Einladung zur Fedier der 30-jähriger Vereinsgründung

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Pepperl+Fuchs

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2023

PA2023

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

14.9.2023 KAFFEEKLATSCH

7. 9. 2023

19.5.2023 VÝROČNÍ SCHŮZE ♦ JAHRESVERSAMMLUNG

1. 3. 2023

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann