OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Centrum setkávání Trutnov během letních prázdnin !!! ♦ BGZ Trautenau während der Sommerferien !!!

V měsíci srpnu bude zavřeno ve  středu 11.8. z důvodu čerpání dovolené a ve středu 18.8. z důvodu přípravy vernisáže v Jablonci nad Nisou v Domě česko-německého porozumění.

Děkuji za pochopení! S přáním ještě krásného léta

Štěpánka Šichová..........................vedoucí Centra setkávání Trutnov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Monat August wird das BGZ am Mittwoch, den 11.8. wegen der Erschöpfung des Urlaubes und am Mittwoch, den 18.8. wegen der Vorbereitung der Vernissage in Gablonz an der Neiße im Haus der deutsch-tschechischen Begegnung geschlossen.

Ich danke für das Verständnis! Mit dem Wunsch des noch schönen Sommers

Štěpánka Šichová.........................Leiterin des BGZs Trautenau


Pozvánka na vernisáž a následnou výstavu ♦ Einladung zur Vernissage und zur folgenden Ausstelung

OPEVNĚNÁ KRAJINA...Lidé ve východních Krkonoších 1938 ♦ BEFESTIGTE LANDSCHAFT...Leute im östlichen Riesengebirge 1938

Opevněná krajina

Sčítání lidu 2021 ♦ Volkszählung 2021

Vážení členové našeho spolku, milí přátelé,

věříme, že jste při sčítání lidu přiklonili k německé národnosti a dali tak možnost německé kultuře, která je v našem regionu po staletí doma, přispívat k historii a především budoucnosti i nadále.

Moc děkujeme!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geehrte Vereinsmitglieder, liebe Freunde,

wir glauben, dass ihr bei der Volkszählung sich der deutschen Nationalität neigten zu und gabt damit die Möglichkeit der deutschen Kultur, die in unserer Region Jahrhunderte lang zu Hause ist, sich an der Geschichte und vor allem der Zukunft weiter beteiligen.

Wir danken vielmals!


Vážení členové našeho spolku, milí přátelé,

nedá nám to, abychom vás i my neinformovali o Sčítání lidu, které po deseti letech opět klepe na dveře. 
V téhle podivné rozbouřené době to možná někomu připadne trochu beze smyslu, ale věřte nám, že to tak není!
Všichni máme díky sčítání lidu možnost vyjádřit se ke svým německým kořenům nebo jen i náklonnosti k německé kultuře a její historické přináležitosti k našemu kraji. 
Poprvé má každý z nás možnost přihlásit se dokonce ke dvěma národnostem. 
Není to nic povinného, ale když národnost vyplníme anebo dokonce dvě, dáváme tak všichni našim kořenům, kultuře, historii a našemu kraji naději na jejich další trvání.
Čím více lidí se k německé národnosti přihlásí, tím více na ni bude ve společnosti brán zřetel! Proto se nezdráhejme probrat to i se svými nejbližšími.
A nikterak se nebojme, neboť přihlášení se k německé národnosti nebo také i k německé národnosti nemá žádný vliv na státní občanství a výsledky sčítání budou anonymizovány. 
Na případné dotazy rádi odpovíme.

Děkujeme vám!


Geehrte Vereinsmitglieder, liebe Freunde,

es läßt uns nicht in Ruhe, wir möchten euch auch über die Volkszählung informieren. Die Volkszählung klopft wieder nach 10 Jahren auf die Tür.
In heutiger komischer stürmischer Zeit könnte es jemandem vielleicht ein bißchen sinnlos vorkommen, aber glaubt uns, dass es so nicht ist!
Wir alle haben dank der Volkszählung die Möglichkeit zu unseren deutschen Wurzeln oder der Zuneigung zu der deutschen Kultur und ihrer historischen Zugehörigkeit zu unserer Heimat uns zu äußern.
Zum erstenmal hat jeder von uns die Möglichkeit sogar zu zwei Nationalitäten sich anzumelden.
Es ist keine Pflicht, aber wenn wir die Nationalität oder sogar zwei ausfüllen, geben wir alle unseren Wurzeln, der Kultur, der Geschichte und unserer Gegend die Hoffnung auf ihre weitere Dauer. 
Je mehr Menschen sich zur deutschen Nationalität anmelden, desto mehr wird auf sie die Berücksichtigung in der Gesellschaft genommen! Deswegen weigern wir uns nicht es mit den Nähersten zu besprechen.
Und mitnichten fürchten wir uns, denn die Anmeldung zur deutschen Nationalität oder auch zur deutschen Nationalität hat keinen Einfluss an die Staatsangehörigkeit und die Zählungsergebnisse werden anonymisiert.
Eventuelle Fragen beantworten wir gerne.

Wir danken euch!


Šindelová výzvaKauf uns eine Schindel

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pepperl+Fuchs

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 ♦ VOLKSZÄHLUNG 2021

Sčítání lidu

Přiznej kořeny Martin

Přiznej kořeny Michal

Irena Nováková

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2020

Ohlédnutí za rokem 2020

2021

Akce plánované na rok 2021

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

18.8.2021 WAND WIND WUND Jablonec n.N./Gablonz a.N.

3. 8. 2021

9.9.2021 STŘÍPEK Z HISTORIE /SPLITTER DER GESCHICHTE

30. 6. 2021

10.9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ/TAGE DER EUROPÄISCHEN KULTURERBE

30. 6. 2021

24.9.2021 ZÁJEZD LIBEREC/REICHENBERG

4. 9. 2019

24.6.2021 4. CZ-DE DĚTSKÝ DEN hotovo/fertig

10. 6. 2021

archív