O NÁS 

Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s. byla založena v roce 1992. Na území Trutnova, Krkonoš, Podkrkonoší a Broumovského výběžku spojuje německou menšinu a přátele německé kultury. Od svého vzniku provozuje Centrum setkávání, to představuje komunikační spojnici pro členy spolku a pro veřejnost.

Naší zastřešující organizací je Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. se sídlem v Praze, pod které spadá celkem 22 spolků a 15 center setkávání (pro jejich seznam a aktuální informace klikněte na www.landesversammlung.cz).

Centrum setkávání organizuje projekty zaměřené na německou kulturu a nabízí program pro všechny věkové kategorie (více v záložce Projekty). V prostorách centra se na čtvrtletní bázi pořádají setkání členů spolku u kávy.

Členové spolku, ale také široká veřejnost mají možnost vypůjčit si knihy a noviny s německou a lokální tématikou (více v záložce Knihovna).

VIZE

Je nutné připomínat si dějiny, žít přítomností a orientovat se na budoucnost. 

Provozujeme:

Centrum setkávání

 ♦♦♦

ÜBER UNS

Der Verein für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau – Riesengebirge, e. V. wurde im Jahre 1992 als offizielles Subjekt, das die deutsche Minderheit in der Stadt Trautenau, im Riesengebirge, seinem Vorland und dem Braunauer Ländchen verbindet, gegründet. Seit der Gründung betreibt er das Begegnungszentrum, welches die Kommunikationsverbindung für die Vereinsmitglieder und für die Öffentlichkeit darstellt.

Unsere Dachorganisation ist die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, e.V. mit dem Sitz in Prag, unter die insgesamt 22 Vereine und 15 Begegnungszentren fallen (für ihre Auflistung und aktuelle Information klicken Sie auf www.landesversammlung.cz ).

Das Begegnungszentrum organisiert auf die deutsche Kultur zielende Projekte und bietet allen Altersgruppen Programm (mehr in der Liste Projekte). In den Räumlichkeiten des Begegnungszentrums wird auf Quartalbasis ein „Kaffeeklatsch“ veranstaltet.

Die Vereinsmitglieder, aber auch breite Öffentlichkeit haben die Möglichkeit, Bücher und Zeitungen mit deutscher und lokaler Thematik auszuleihen (mehr in der Liste Bibliothek).

VISION

Es ist notwendig, sich an die Geschichte zu erinnern, in der Gegenwart zu leben und sich an die Zukunft zu fokussieren.

Wir betreiben:

Begegnungszentrum

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann