Pohlednice / Ansichtskarte

Publicisticko-dokumentární cyklus Pohlednice – německy Ansichtskarte – mapuje život v dříve německy mluvících regionech naší země. Cyklus natočila Česká televize. Premiéra proběhla mezi vánočními svátky 2022.

5. díl je věnovaný Trutnovu !!! Náš spolek se podílel na jeho vzniku!

Průvodci nám budou dva zdejší rodáci Roland Günther a Josef Mühlberger. A do naší pouti časem přidáme další jméno významného Trutnováka sochaře Emila Schwantnera.

Pan Roland Günter je naším váženým, dlouholetým členem. V dokumentu dále vystoupí náš místopředseda, vedoucí státního okresního archivu pan Roman Reil, jednatelka spolku paní Štěpánka Šichová a zarecituje člen Rady spolku pan Petr Kuráň.

Možnost přehrání - odkaz níže:

5 Trutnov - Pohlednice | Česká televize (ceskatelevize.cz)


Pohlednice / Ansichtskarte

Die journalistisch-dokumentarische Reihe Postcards - Ansichtskarte - bildet das Leben in den ehemals deutschsprachigen Regionen unseres Landes ab. Die Serie wurde vom Tschechischen Fernsehen gedreht. Die Premiere fand zwischen den Weihnachtsferien 2022 statt.

Die 5. Folge ist Trutnov gewidmet !!! Unser Verband war an seiner Gründung beteiligt!

Unsere Führer sind die beiden Einheimischen Roland Günther und Josef Mühlberger. Und mit der Zeit werden wir unserer Pilgerreise einen weiteren Namen hinzufügen, nämlich den des bedeutenden Trutnover Bildhauers Emil Schwantner.

Herr Roland Günter ist ein geschätztes, langjähriges Mitglied. Der Dokumentarfilm wird auch eine Rede unseres stellvertretenden Vorsitzenden, des Leiters des Staatlichen Bezirksarchivs, Herrn Roman Reil, der Geschäftsführerin des Vereines, Frau Stepanka Šichová, und eine Rezitation eines Mitglieds des Rates des Vereines, Herrn Petr Kuráň, enthalten.

Playback - Link unten:

5 Trutnov - Pohlednice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2023

PA2023

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

1.-3.3.2024 SEMINÁŘ O NÁŘEČÍ/MUNDARTSEMINAR

27. 12. 2023

21.3.2024 1. KAFFEEKLATSCH

27. 12. 2023

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann