AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2024

 LEDEN – ČERVEN 2024

Výroční schůze spolku 24.5.

 • Účast na Sudetoněmeckém dni -19.5. v německém Řezně
 • 6.-9.6. Seminář pro vedoucí představitele německé menšiny v České republice v Českém Těšíně
 • Další zvelebování zničeného hřbitova v Debrném
 • Česko-německý dětský den

 

ČERVENEC – PROSINEC 2024

 • Prázdninový dětský tábor pro zájemce z řad dětí /10 – 13 let/
 • Poznávací zájezd
 • Hledání zmizelé obce Libná – komentovaná procházka obcí s odhalením naučných tabulí
 • Přednáška o významné trutnovské osobnosti v režii našeho místopředsedy a vedoucího trutnovského státního archivu Mgr. Romana Reila

BĚHEM ROKU 2024

 • Projekt „Paurisch - jak se u nás doma mluvilo a stále ještě částečně mluví
 • Setkání u kávy KAFFEEKLATSCH (březen, červen, říjen, prosinec – termíny budou upřesněny)
 • Další semináře a projekty dle aktuální nabídky
 • Kurzy němčiny

!!! DŮLEŽITÉ TERMÍNY !!!

 • vždy do konce února přihlášky kleine a grosse REHA 2024 (BOHEMIA TROPPAU)
 • vždy do konce června nové přihlášky a každoroční doklad o výši důchodu pro 50-Euro Hilfen (Ackermann-Gemeinde)
 • vždy během 1. poloviny roku zaplatit členské příspěvky /hotově nebo na účet/ (účet číslo 966606/0300, do zprávy pro příjemce uvést celé jméno a rok)

Více informací v Centru setkávání Trutnov:  středy 9:00 - 16:00

Vedoucí Centra setkávání Trutnov:  Mgr. Štěpánka Šichová, tel.: 499 812 232

Webové stránky:  www.bgztrutnov.cz

Kulturní a společenské akce jsou pořádány ve spolupráci především se Státním okresním archivem Trutnov a Muzeem Podkrkonoší Trutnov.


GEPLANTE VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2024

JANUAR – JUNI 2024

Jahresversammlung 24.5.

 • Teilnahme am Sudetendeutschen Tag 5.-28.5. in Regensburg
 • 6.-9.6. Seminar für Führungskräfte der Deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik in Tschechisch Teschen
 • Weitere Verbesserung des zerstörten Friedhofes in Döberle
 • Deutsch-tschechischer Kindertag

JULI – DEZEMBER 2023

 • Kinderferienlager für die Interessierten von den Kindern /10 – 13 Jahre/
 • Suche nach dem verschwundenen Dorf Liebenau – kommentierter Spaziergang mit der Enthüllung der Informationstafeln
 • Bildungsreise ???
 • Vortrag über bedeutende Trautenauer Persönlichkeit in der Regie von unserem 2. Vorsitzenden und dem Leiter des Trautenauer Staatsarchives Mgr. Roman Reil

WÄHREND DES JAHRES 2024

 • Projekt „Paurisch - wie man bei uns zu Hause gesprochen hat und immer noch teilweise spricht
 • Kaffeeklatsch (März, Juni, Oktober, Dezember – Termine konkret später)
 • Weitere Seminare und Projekte je nach aktuellem Angebot
 • Deutschkurse

!!!WICHTIGE TERMINE !!!

 • Immer bis Ende Februar Anmeldungen kleine und große REHA 2024 (BOHEMIA TROPPAU)
 • Immer bis Ende Juni neue Anmeldungen und alljährliche Rentenbelege zu 50-Euro-Hilfen (Ackermann-Gemeinde)
 • Immer während der 1.Hälfte den Mitgliederbeitrag zu bezahlen /Bargeld oder aufs Konto/ (Kontonummer 966 606/0300, Empfängernachricht=ganzer Name und Jahr)

Mehr Infos in BGZ:  mittwochs 9:00 - 16:00

Leiterin des BGZs:  Mgr. Štěpánka Šichová, Tel.: +420 499 812 232

Webseite:  www.bgztrutnov.cz

Kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen sind in Zusammenarbeit vor allem mit dem Staatlichen Bezirksarchiv Trautenau und dem städtischen Trautenauer Museum durchgeführt.

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

15.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

17.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

7.9.2024 KULTURNÍ DNY TRUTNOV/KULTURTAGE TRAUTENAU

2. 7. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann