ZRUŠENÍ VÝROČNÍ SCHŮZE!!! ABSAGEN DER JAHRESVERSAMMLUNG!!!

Milí členové,

moc neradi vám oznamujeme, že vzhledem k tíživé situaci s onemocněním covid-19 v České republice a všem restrikcím s ní spojené, jsme se rozhodli letošní výroční schůzi, která se měla konat příští pátek 26.11.2021 ZRUŠIT!

Je nám to opravdu moc líto, ale nerušit ji, by bylo velmi nezodpovědné.

Sejdeme se v lepším čase v příštím roce. O vhodném termínu další výroční schůze budete včas informováni.

Centrum setkávání Trutnov /v budově KB/zůstává ale i nadále normálně otevřeno!

Těšíme se na vaši návštěvu!

Zachovejte našemu=vašemu spolku přízeň i nadále. Děkujeme.

S přáním pevného zdraví a jménem Rady spolku

Štěpánka Šichová

jednatelka Společnosti česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Mitglieder,

es ist uns so leid, dass wir wegen der schweren Situation mit der Krankheit Covid-19 in der Tschechischer Republik und wegen allen Einschränkungen

 diesjährige Jahresversammlung, die am nächsten Freitag, den 26.11.2021 sein sollte,  absagen müssen.

Es wäre unverantwortlich, wenn wir sie nicht absagen würden.

Wir treffen uns in einer besseren Zeit im nächsten Jahr. Über den geigneten Termin werdet iht vorzeitig informiert.

Das Begegnungszentrum Trautenau  /im Gebäude der KB/ bleibt wie üblich geöffnet!

Wir freuen uns auf eiren Besuch!

Bewahrt ihr die Treue unserem=eurem Verein auch weiter. Vielen Dank.

Mit dem Wunsch der guten Gesundheit und im Namen vom Vereinsrat

Štěpánka Šichová

Geschäftsführerin des Vereines für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau - Riesengebirge, e. V.

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

15.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

17.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

7.9.2024 KULTURNÍ DNY TRUTNOV/KULTURTAGE TRAUTENAU

2. 7. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann