Knížka o Haně /Hana oder das Böhmische Geschenk/

Jde o poetický portrét mimořádné ženy, české germanistky, učitelky, disidentky, krkonošské rodačky, patriotky a naší členky paní Hany Jüptnerové.

Tina Stroheker se s Hanou Jüpnerovou seznámila v roce 2015. Z jejich přátelství vzešlo po Hančině smrti právě toto 67 stránkové album textů inspirované fotkami, které po sobě Hanka zanechala. Jednoduše kniha o inspirativní ženě, která chodila vždy s hlavou hrdě vztyčenou v dobách těžkých pro společnost i pro ni samotnou.

 Autorské čtení proběhne v prostorách Centra setkávání Trutnov /budova Komerční banky, 2. patro/ ve středu 9. listopadu 2022 od 18 hodin.

Přijďte se seznámit, připomenout si a vzpomenout na výjimečnou osobnost Hany Jüptnerové!

Všichni jsou srdečně zváni!

Vstup: zdarma, jazyk: čeština a němčina

Štěpánka Šichová

Společnost česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana oder das Böhmische Geschenk

Es ist ein poetisches Porträt einer außergewöhnlichen Frau, der tschechischen Germanistin, Lehrerin, Dissidentin, Riesengebirglerin, Patriotin und unseres Mitglieds Hana Jüptnerová.
Tina Stroheker traf Hana Jüpnerová im Jahr 2015. Aus ihrer Freundschaft entstand dieses 67-seitige Album mit Texten, die von den Fotos inspiriert sind, die Hanka nach ihrem Tod hinterließ. Es ist einfach ein Buch über eine inspirierende Frau, die in Zeiten, die für die Gesellschaft und für sie selbst schwierig waren, immer mit stolz erhobenem Haupt gegangen ist.
Die Autorenlesung findet am Mittwoch, den 9. November 2022 um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Begegnungszentrums Trautenau (Gebäude des Kommerzbank,
2. Stock) statt.
Kommt ihr, um die außergewöhnliche Persönlichkeit von Hana Jüptnerová kennenzulernen, euch an sie zu erinnern und sie in Erinnerung zu rufen!
 
Alle sind herzlich eingeladen!
 
Eintritt: frei, Sprache: Deutsch, Tschechisch
 
 
Štěpánka Šichová
BGZ Trautenau

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

15.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

17.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

7.9.2024 KULTURNÍ DNY TRUTNOV/KULTURTAGE TRAUTENAU

2. 7. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann