V letošním roce nás čekají tyto akce:

21. března  -  1. Posezení u kávy

duben - soutěž pro mládež "Po stopách zaniklé obce Debrné u Trutnova"

květen - poznávací zájezd do Králíků a Šumperka s návštěvou tamnějšího Centra setkávání

1. června - Česko-německý dětský den /program pro děti i dospělé na husitské faře/

červen - 2. Posezení u kávy

září - 3. Posezení u kávy

29. - 30. září - Česko-německé dny /kulturní centrum UFFO a další prostory v Trutnově/

říjen - poznávací zájezd do Walzbrychu s návštěvou tamního polsko-německého spolku

listopad - výroční členská schůze

listopad - soutěž pro mládež "Po stopách zaniklé obce Debrné u Trutnova"

prosinec - přednáška o další významné trutnovské osobnosti minulosti

                 - architekt a stavitel Konrad Kühn (1851 - 1929)

prosinec - 4. Posezení u kávy

prosinec - vánoční poznávací zájezd

---------------------------------------------------------------------

In diesem Jahr erwarten wir diese Veranstaltungen:

21. März - 1. Kaffeeklatsch

April - Wettbewerb für Jugendlichen "Nach Spuren der verschwundenen Gemeinde Döberle bei Trautenau"

Mai - Bildungsreise nach Grulich und Mährisch Schönberg mit dem Besuch dortiges Begegnungszentrums

1. Juni - Tschechisch-deutscher Kindertag /Programm für Kinder und Erwachsene im Hussitenpffarhaus/

Juni - 2. Kaffeeklatsch

September - 3. Kaffeeklatsch

29. - 30. September - Deutsch-tschechische Tage /Kulturzentrum UFFO und weitere Räume in Trautenau/

Oktober - Bildungsreise nach Waldenburg mit dem Besuch dortiges polnisch-deutsches Vereines

November - Jahresversammlung der Mitglieder des Vereines

November - Wettbewerb für Jugendlichen "Nach Spuren der verschwundenen Gemeinde Döberle bei Trautenau"

Dezember - Vortrag über weitere bedeutende Trautenauer Persönlichkeit der Vergangenheit

                    - Architekt und Baumeister Konrad Kühn (1851 - 1929)

Dezember - 4. Kaffeeklatsch

Dezember - Weihnachtsbildungsreise

PODPORUJÍ NÁS ♦ SPONSOREN

Pepperl+Fuchs

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

4.11. ZMIZELÁ OBEC DEBRNÉ/VERSCHWUNDENE GEMEINDE DÖBERLE

30.10.2017

16.11. PŘEDNÁŠKA/VORTAG KONRÁD KÜHN

30.10.2017

24.11. VÝROČNÍ SCHŮZE 2017/JAHRESVERSAMMLUNG 2017

30.10.2017

8.12. 4. POSEZENÍ U KÁVY/4. KAFFEEKLATSCH

30.10.2017

16.12. ZÁJEZD OLOMOUC/REISE OLMÜTZ

30.10.2017

archiv