V letošním roce nás čekají tyto akce:

21. března  -  1. Posezení u kávy

duben - soutěž pro mládež "Po stopách zaniklé obce Debrné u Trutnova"

květen - poznávací zájezd do Králíků a Šumperka s návštěvou tamnějšího Centra setkávání

1. června - Česko-německý dětský den /program pro děti i dospělé na husitské faře/

červen - 2. Posezení u kávy

září - 3. Posezení u kávy

29. - 30. září - Česko-německé dny /kulturní centrum UFFO a další prostory v Trutnově/

říjen - poznávací zájezd do Walzbrychu s návštěvou tamního polsko-německého spolku

listopad - výroční členská schůze

listopad - soutěž pro mládež "Po stopách zaniklé obce Debrné u Trutnova"

prosinec - přednáška o další významné trutnovské osobnosti minulosti

                 - architekt a stavitel Konrad Kühn (1851 - 1929)

prosinec - 4. Posezení u kávy

prosinec - vánoční poznávací zájezd

In diesem Jahr erwarten wir diese Veranstaltungen:

21. März - 1. Kaffeeklatsch

April - Wettbewerb für Jugendlichen "Nach Spuren der verschwundenen Gemeinde Döberle bei Trautenau"

Mai - Bildungsreise nach Grulich und Mährisch Schönberg mit dem Besuch dortiges Begegnungszentrums

1. Juni - Tschechisch-deutscher Kindertag /Programm für Kinder und Erwachsene im Hussitenpffarhaus/

Juni - 2. Kaffeeklatsch

September - 3. Kaffeeklatsch

29. - 30. September - Deutsch-tschechische Tage /Kulturzentrum UFFO und weitere Räume in Trautenau/

Oktober - Bildungsreise nach Waldenburg mit dem Besuch dortiges polnisch-deutsches Vereines

November - Jahresversammlung der Mitglieder des Vereines

November - Wettbewerb für Jugendlichen "Nach Spuren der verschwundenen Gemeinde Döberle bei Trautenau"

Dezember - Vortrag über weitere bedeutende Trautenauer Persönlichkeit der Vergangenheit

                    - Architekt und Baumeister Konrad Kühn (1851 - 1929)

Dezember - 4. Kaffeeklatsch

Dezember - Weihnachtsbildungsreise

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

15.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

17.8.2024 KONCERT RAKOUSKÝ SBOR/KONZERT ÖSTERREICHISCHER CHOR

2. 7. 2024

7.9.2024 KULTURNÍ DNY TRUTNOV/KULTURTAGE TRAUTENAU

2. 7. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann