AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2022

DŮLEŽITÉ !!!

 • Výroční schůze se bude konat v květnu 2022. Přesný termín bude včas oznámen.
 • Oslavy 30 let trvání našeho spolku ve spolupráci s městem Trutnov v rámci Dnů evropského kulturního dědictví v  – 11. září 2022

 

LEDEN – ČERVEN 2022

 • Výroční schůze spolku – květen !!!
 • Další zvelebování zničeného hřbitova v Debrném
 • Česko-německý dětský den 2022
 • Účast na Sudetoněmeckém dni 2022 v německém Hofu

                                                                                                     

ČERVENEC – PROSINEC 2022

 • Prázdninový dětský tábor pro zájemce z řad dětí /10 – 13 let/
 • Oslavy 30 let trvání našeho spolku !!!
 • Hledání zmizelé obce Libná – komentovaná procházka obcí s odhalením naučných tabulí
 • Přednáška o významné trutnovské osobnosti v režii našeho místopředsedy a vedoucího trutnovského státního archivu Mgr. Romana Reila

 

BĚHEM ROKU 2022

 • Projekt „Paurisch - jak se u nás doma mluvilo a stále ještě částečně mluví
 • Setkání u kávy KAFFEEKLATSCH (březen, červen, říjen, prosinec – termíny budou upřesněny)
 • Další semináře a projekty dle aktuální nabídky
 • Kurzy němčiny

 

!!! DŮLEŽITÉ TERMÍNY !!!

 • do konce února 2022 přihlášky kleine a grosse REHA 2022 (BOHEMIA TROPPAU)
 • do konce června 2022 nové přihlášky a každoroční doklad o výši důchodu pro 50-Euro Hilfen (Ackermann-Gemeinde)
 • během 1. poloviny roku 2022 zaplatit členské příspěvky /hotově nebo na účet/

(účet číslo 966 606/0300, do zprávy pro příjemce uvést celé jméno)

 

Více informací v Centru setkávání Trutnov:        středy 8:30 - 16:00

 

Vedoucí Centra setkávání Trutnov:   Mgr. Štěpánka Šichová,        tel.: 499 812 232

                                                                                                     

Webové stránky: www.bgztrutnov.cz

 

Kulturní a společenské akce jsou pořádány ve spolupráci především se Státním okresním archivem Trutnov a Muzeem Podkrkonoší Trutnov.

♦♦♦

GEPLANTE VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2022

WICHTIG !!!

 • Die Jahresversammlung findet im Mai 2022 Der genaue Termin wird vorzeitig vermittelt.
 • Die Feierlichkeiten zum 30-jährlichen Jubiläum unseres Vereines in der Zusammenarbeit mit der Stadt Trautenau im Rahmen der Tage der europäischen Kulturerbe am – 11. September 2022

 

JANUAR – JUNI 2022

 • Jahresversammlung - Mai !!!
 • Weitere Verbesserung des zerstörten Friedhofes in Döberle
 • Deutsch-tschechischer Kindertag 2022
 • Teilnahme am Sudetendeutschen Tag 2022 in Hof

 

JULI – DEZEMBER 2022

 • Kinderferienlager für die Interessierten von den Kindern /10 – 13 Jahre/
 • Feier der 30 Jahre unseres Vereines !!!
 • Suche nach dem verschwundenen Dorf Liebenau – kommentierter Spaziergang mit der Enthüllung der Informationstafeln
 • Vortrag über bedeutende Trautenauer Persönlichkeit in der Regie von unserem 2. Vorsitzenden und dem Leiter des Trautenauer Staatsarchives Mgr. Roman Reil

 

WÄHREND DES JAHRES 2022

 • Projekt „Paurisch - wie man bei uns zu Hause gesprochen hat und immer noch teilweise spricht
 • Kaffeeklatsch (März, Juni, Oktober, Dezember – Termine konkret später)                                                         
 • Weitere Seminare und Projekte je nach aktuellem Angebot
 • Deutschkurse

 

!!!WICHTIGE TERMINE !!!

 • bis Ende Februar 2022 Anmeldungen kleine und große REHA 2022

(BOHEMIA TROPPAU)

 • bis Ende Juni 2022 neue Anmeldungen und alljährliche Rentenbelege

zu 50-Euro-Hilfen (Ackermann-Gemeinde)

 • während der 1.Hälfte 2022 den Mitgliederbeitrag bezahlen /Bargeld oder aufs Konto/

(Kontonummer 966 606/0300, Empfängernachricht=ganzer Name)

 

Mehr Infos in BGZ:        mittwochs  8:30 - 16:00

 

Leiterin des BGZs:         Mgr. Štěpánka Šichová, Tel.: +420 499 812 232  

                                                                               

Webseite: www.bgztrutnov.cz

 

Kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen sind in Zusammenarbeit

 vor allem mit dem Staatlichen Bezirksarchiv Trautenau und dem städtischen Trautenauer Museum durchgeführt. 

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann