OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2021

LEDEN – ČERVEN 2021

 • Projekt „WAND WIND WUND“ - výstava obrazů německého malíře a předsedy krajanského spolku Bromovska pana Erika Buchholze. Na vernisáži zazní zhudebnělé  básně básnířky a rodačky z Teplic nad Metují Gertie Hampel-Faltis a básníka Jizerských hor Gustava Leutelta v podání autorů hudby německých hudebníků Sandry Siegmeier  a jejího otce Gerda Siegmeiera. Výstava proběhne v Jablonci nad Nisou a Teplicích nad Metují.
 • Projekt „Paurisch z německého pohledu – jak se u nás doma mluvilo a kde se v Německu dá toto nářečí také najít“ /rozhovory přímo v Německu při setkání rodáků/
 • Pokračování projektu „Paurisch - jak se u nás doma mluvilo a stále ještě částečně mluví“ /rozhovory s místními rodilými mluvčími/
 • Obnova centrálního kříže na hřbitově v Debrném
 • Hledání zmizelé obce Libná – komentovaná procházka obcí s rodákem a terénní hra pro mládež (jarní termín)
 • Česko - německý dětský den 2021
 • Účast na Sudetoněmeckém dni v Regensburgu 2021

                                                                                                     

ČERVENEC – PROSINEC 2021

 • Projekt „Paurisch - jak se u nás doma mluvilo a stále ještě částečně mluví
 • Prázdninový dětský tábor pro zájemce z řad dětí
 • Poznávací výlet „Liberecko s návštěvou Centra setkávání v Liberci
 • Hledání zmizelé obce Libná – komentovaná procházka obcí a terénní hra pro mládež (podzimní termín)
 • Výroční schůze spolku
 • Přednáška o významné trutnovské osobnostiHermann Rauch /1850-1920/ - nejdéle působící starosta Trutnova, v letech 1894 – 1919, přednáška v Muzeu Podkrkonoší

 

BĚHEM ROKU 2021

 • Setkání u kávy KAFFEEKLATSCH (březen, červen, říjen, prosinec – termíny budou upřesněny)
 • Další semináře a projekty dle aktuální nabídky
 • Kurzy němčiny

 

!!! DŮLEŽITÉ TERMÍNY !!!  

 • do konce února 2021 přihlášky kleine a grosse REHA 2021 (BOHEMIA TROPPAU)
 • do konce června 2021 nové přihlášky a každoroční doklad o výši důchodu pro 50-Euro Hilfen (Ackermann-Gemeinde)
 • během 1. poloviny roku 2021 zaplatit členské příspěvky /hotově nebo na učet/ (účet číslo 966 606/0300, do zprávy pro příjemce uvést celé jméno)

Více info rmací v Centru setkávání Trutnov:        středy 8:30 - 16:00

Vedoucí Centra setkávání Trutnov:   Mgr. Štěpánka Šichová, tel.: 499 812 232

                                                                                            mobil:  777 660 714

Webové stránky: www.bgztrutnov.cz

Kulturní a společenské akce jsou pořádány ve spolupráci především se Státním okresním archivem Trutnov a Muzeem Podkrkonoší Trutnov.

čtverec.jpgčtverec.jpgčtverec.jpg

GEPLANTE VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2021

JANUAR – JUNI 2021

 • Projekt “WAND WIND WUND” – Bilderausstellung deutsches Malers und des Vorsitzenden des Heimatkreises Braunau Herrn Erik Buchholz. Bei der Vernissage klingen vertonte Gedichte der Dichterin und des Landeskindes aus Weckelsdorf Gertie Hampel-Faltis und des Isergebirgler Dichters Gustav Leutelt in der Vorführung von den Musikautoren, den deutschen Musikern Sandra Siegmeier und ihrem Vater Gerd Siegmeier. Die Ausstellung findet in Gablonz an der Neiße und in Weckelsdorf statt.
 • Projekt “Paurisch aus der deutschen Sicht“ - wie man bei uns zu Hause gesprochen hat und in Deutschland kann man diese Sprache auch finden /Gespräche direkt im Deutschland bei den Heimattreffen/
 • Fortsetzung des Projektes „Paurisch - wie man bei uns zu Hause gesprochen hat und immer noch teilweise spricht” /Gespräche mit den hier lebenden Leuten, die Paurisch beherrschen/
 • Erneuerung des Zentralkreuzes am Friedhof in Döberle
 • Suche nach dem verschwundenen Dorf Liebenau – kommentierter Spaziergang durch das Dorf mit einem Landeskind und GPS-Spiel für die Jugendlichen (Frühjahrstermin)
 • Deutsch-tschechischer Kindertag 2021
 • Teilnahme am Sudetendeutschen Tag in Regensburg 2020

 

JULI – DEZEMBER 2021

 • Projekt „Paurisch - wie man bei uns zu Hause gesprochen hat und immer noch teilweise spricht
 • Kinderferienlager für die Interessierten von den Kindern
 • Bildungsreise „Reichenberger Land und Besuch im BGZ Reichenberg
 • Suche nach dem verschwundenen Dorf Liebenau (Herbsttermin)
 • Jahresvereinsversammlung
 • Vortrag über bedeutende Trautenauer PersönlichkeitHermann Rauch /1850 – 1920/ am längsten tätiger Trautenauer Bürgermeister, in den Jahren 1894 – 1919, Vortrag im Trautenauer Museum

 

WÄHREND DES JAHRES 2021

 • Kaffeeklatsch (März, Juni, Oktober, Dezember – Termine konkret später)                                                         
 • Weitere Seminare und Projekte je nach aktuellem Angebot
 • Deutschkurse

 

!!!WICHTIGE TERMINE !!!

 • bis Ende Februar 2021 Anmeldungen kleine und große REHA 2020 (BOHEMIA TROPPAU)
 • bis Ende Juni 2021 neue Anmeldungen und alljährliche Rentenbelege zu 50-EURO-Hilfen (Ackermann-Gemeinde)
 • während der 1.Hälfte 2021 den Mitgliederbeitrag bezahlen /Bargeld oder aufs Konto/ (Kontonummer 966 606/0300, Empfängernachricht=ganzer Name)

 

Mehr Infos in BGZ:        mittwochs  8:30 - 16:00

Leiterin des BGZs:         Mgr. Štěpánka Šichová, Tel.: +420 499 812 232  

                                                                         Handy: +420 777 660 714

Webseite: www.bgztrutnov.cz

Kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen sind in Zusammenarbeit vor allem mit dem Staatlichen Bezirksarchiv Trautenau und dem städtischen Trautenauer Museum durchgeführt. 

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pepperl+Fuchs

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2020

Ohlédnutí za rokem 2020

2021

Akce plánované na rok 2021

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

25.11.2021 PŘEDNÁŠKA/VORTRAG Hermann Rauch

27. 10. 2021

26.11.2021 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG ZRUŠENO/ABGESAGT!!!

1. 10. 2021

13.11.2021 DEBRNÉ-PRÁCE A KŘÍŽ / DÖBERLE-ARBEIT UND KREUZ

9. 11. 2021

od dubna/seit April 2021 CENTRUM SETKÁVÁNÍ OTEVŘENO/BGZ GEÖFFNET

13. 4. 2021

archív

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka