OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

Hned v úvodu bychom rádi vyzdvihli pomoc naší členky paní Ivany Kurzové, která během jarního náporu pandemie našila naprosto nezištně našim členům roušky.

Jinak ale letošní rok neproběhl, věru, podle našich představ. I přesto se práce našeho spolku nezastavila a nějaké činnosti se mohly uskutečnit.

Během roku probíhal projekt Paurisch - jak se u nás doma mluvilo a stále ještě částečně mluví“. Jde o zvukové zachycení našeho místního německého nářečí a sledování místních rozdílů. První výsledky si můžete poslechnout na našich webových stránkách. Vzhledem ke ztíženým podmínkám a důležitosti tématu bude tento projekt pokračovat i v roce 2021. Rádi přivítáme další rodilé mluvčí :-). 

29.června proběhl na Bukové hoře nad Teplicemi nad Metují pietní akt za účasti předsedy krajanského spolku Broumovska Erika Buchholze, starosty Teplic nad Metují Josefa Bitnara a řady dalších hostí. Modlitbou pátera Lanži byla uctěna památka nevinných obyvatel Teplic nad Metují, kteří byli před 75 lety na Bukové hoře zavražděni. Náš spolek jejich památku také uctil položením kytice ke Kříži smíření, památníku na Bukové hoře.

O letních prázdninách proběhla na zámku v Dolním Adršpachu výstava obrazů s názvem „WAND WIND WUND“, jejíž jsme byli organizátorem. Německý autor Erik Buchholz do svých obrazů promítl svůj osobní vztah ke kraji Adršpašských skal, odkud pochází jeho předkové. Slavnostní setkání s autorem bylo „ošperkováno“ zhudebnělými básněmi Gertie Hampel-Faltis, rodačky z Teplic nad Metují a vnučky trutnovského továrníka Johanna Faltise, a básníka Jizerských hor Gustava Leutelta. Zhudebnění i provedení se ujali němečtí hudebníci Sandra Siegmeier se svým otcem Gerdem Siegmeierem. K této události vyšel článek v časopise LandesEcho 9/2020.

Kromě této výstavy probíhala v létě v Teplicích nad Metují další výstava. Ta byla věnovaná dílu sochaře Emila Schwantnera. Výstavu připravil Institut regionální paměti Broumovska, který nás oslovil ke spolupráci nejen na této výstavě.

Dále jsme byli osloveni k účasti na projektu „Prameny Krkonoš“. Tento projekt má za cíl zmapovat všechny dostupné dokumentační prameny s krkonošskou tématikou. Výsledkem bude webová stránka, kde bude možné si všechny prameny najít. Projekt vede Historický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s KRNAPem. Náš spolek se bude podílet především svým knižním fondem s regionální tématikou a lidskými zdroji.

V mezičase se podařilo uskutečnit i dvě brigády na debrnském hřbitově. V současnosti je od nánosů hlíny očištěna podlaha bývalé márnice. Na jaře se na některých hrobech rozkvetou letos zasazené krokusy a narcisy.

Dalším počinem je stále trvající spolupráce s časopisem LandesEcho. Redaktoři objížděli jednotlivá centra setkávání a dělali rozhovory. Výsledkem je brožura mapující všechna centra setkávání v České republice a naše centrum tam, samozřejmě, nemůže chybět :-).

I přes ztížené podmínky probíhaly kurzy němčiny. Zvlášť máme radost ze zájmu dětí.

Ve výčtu činností nesmíme zapomenout ani na nové počítačové vybavení v kanceláři Centra setkávání Trutnov. Nová technika je velkým ulehčením v práci, která se v současnosti bez tohoto vybavení nemůže obejít.

Moc nás mrzí, že jsme nemohli uskutečnit ani jeden Kaffeeklatsch, dětský den, tradiční poznávací zájezd či výroční schůzi… vidět se osobně, moci si popovídat, sdílet společné zážitky.

Žádné trable ale netrvají věčně a tak s nadějí hledíme do příštího roku!

Zůstávejte všichni zdrávi!                   Těšíme se na vás!

čtverec.jpgčtverec.jpgčtverec.jpg

RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2020

Gleich am Anfang möchten wir die Hilfe unseres Mitgliedes Frau Ivana Kurzová hervorheben. Sie nähte bei dem ersten Pandemieanfall eigennützig für unsere Mitglieder die Mundmasken.

Sonst war dieses Jahr aber gar nicht nach unserer Vorstellung. Aber trotzdem hörte unsere Arbeit nicht auf und manche Aktivitäten konnten wir tun.

Während des Jahres ging das Projekt „Paurisch - wie man bei uns zu Hause gesprochen hat und immer noch teilweise spricht”. Es handelt sich um einen Audioeinfang unserer deutschen Mundartes und eine Beobachtung der örtlichen Unterschiede. Die ersten Ergebnisse könnt ihr euch auf unserer Webseite anhören. Gegenüber den erschwerten Bedingungen und der Themawichtigkeit wird dieses Projekt auch im Jahre 2021 weiterführen. Wir empfangen gern weitere gebürtige Sprecher :-).

Am 29. Juni verlief ein Verehrungsakt auf dem Berg “Buche”  oberhalb von Weckelsdorf. Dort trafen sich der Vorsitzende des Heimatkreises Braunau Erik Buchholz, der Bürgermeister von Weckelsdorf Josef Bitnar und weitere Gäste. Mit dem Gebet, das der Pater Lanži zelebrierte, wurde das Andenken an die unschuldigen Weckelsdorfer Bürger, die vor 75 Jahren auf dem Berg “Buche” ermordet wurden,  geehrt. Unser Verein ehrte auch ihr Andenken mit der Legung des Blumengebindes zum Versöhnungskreuz , dem Denkmal auf dem Berg “Buche”.

Während der Sommerferien verlief die Bilderausstellung mit dem Titel “WAND WIND WUND” im Schloss Nieder-Adersbach unter der Organisation unseres Vereines. Der deutsche Autor Erik Buchholz projizierte sein eigenes Verhältnis zur Landschaft der Adersbacher Felsen, woher seine Vorfahren stammen. Feierliche Begegnung mit dem Autor wurde mit den vertonten Gedichten von Gertie Hampel-Faltis und vom Gustav Leutelt verschönert. Gertie Hampel-Faltis wurde im Weckelsdorf geboren und war die Enkelin vom Trautenauer Fabrikanten Johann Faltis. Gustav Leutelt war ein Dichter des Isergebirges. Die Vertonung und die Vorführung nahmen deutsche Musikanten Sandra Siegmeier mit ihrem Vater Gerd Siegmeier an. Zu dieser Gelegenheit erschien ein Artikel in der Zeitschrift LandesEcho 9/2020.

Außer dieser Ausstellung verlief noch eine andere Ausstellung in Weckelsdorf. Diese Ausstellung wurde den Außenwerken des Trautenauer Bildhauers Emil Schwantner  gewidmet. Die Ausstellung bereitete das Institut des regionalen Gedächtnisses des Braunauer Ländchen vor. Das Institut sprach uns zur Mitarbeit und zwar nicht nur an dieser Ausstellung an.

Weiter wurden wir zur Teilnahme an das Projekt „Quellen des Riesengebirges“ angesprochen. Der Projektsinn ist die Kartierung aller zugänglichen Dokumentierungsquellen mit der Riesengebirgler Thematik.

Als Ergebnis wird eine Webseite entwickelt, wo alle Quellen zu finden sein werden. Dieses Projekt führt die historische Abteilung der Wissenschaftsakademie der Tschechischen Republik in der Zusammenarbeit mit dem Riesengebirgler Nationalpark. Unser Verein wird Anteil an seinem Bücherfonds mit der regionalen Thematik und an Menschenressourcen nehmen.

In der Zwischenzeit ohne Beschränkungen gelang es zwei freiwilligen Arbeitseinsätze am Friedhof in Döberle durchzuführen. Heutzutage ist der Boden des ehemaligen Leichenhauses zu wieder zu sehen. Im Frühling werden die Krokusse und Narzissen auf manchen Gräbern blühten.  

Weitere Vorgehen ist die dauerhafte Mitarbeit mit der Zeitschrift LandesEcho. Die Redakteure waren dieses Jahr in allen BGZs und führten Gespräche. Als Ergebnis erschien die Broschüre, die alle Begegnungszentren in der Tschechischen Republik kartiert. Unser Zentrum ist, natürlich, auch dabei :-).  

Trotz der erschwerten Bedingungen verliefen Deutschkurse. Besonders freuen wir uns aus der Interesse der Kindern.

Wir dürfen nicht auf neue Computerausstattung des Büros vergessen. Neue Technik ist in der heutigen Zeit eine große Arbeitserleichterung.

Es ist uns sehr leid, dass wir keinen Kaffeklatsch, keinen Kindertag, keine Bildungsreise und keine Jahresversammlung veranstalten konnten…persönlich sich zu sehen, die Möglichkeit zum Plaudern zu haben, gemeinsame Erlebnisse mitzuteilen.

Keine Schwierigkeiten dauern aber ewig und deshalb sehen wir mit der Hoffnung ins das neue Jahr!

Bleibt ihr alle gesund!         Wir freuen uns auf euch!

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pepperl+Fuchs

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2020

Ohlédnutí za rokem 2020

2021

Akce plánované na rok 2021

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

25.11.2021 PŘEDNÁŠKA/VORTRAG Hermann Rauch

27. 10. 2021

26.11.2021 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG ZRUŠENO/ABGESAGT!!!

1. 10. 2021

13.11.2021 DEBRNÉ-PRÁCE A KŘÍŽ / DÖBERLE-ARBEIT UND KREUZ

9. 11. 2021

od dubna/seit April 2021 CENTRUM SETKÁVÁNÍ OTEVŘENO/BGZ GEÖFFNET

13. 4. 2021

archív

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka