Přednáška / Vorlesung FRANZ VOGELGSANG !!!...v režii našeho spolku/in der Regie von unserem Verein!!!

Mgr. Roman Reil - FRANZ VOGELGSANG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velký kulturní víkend německé menšiny v Praze/Kulturelle Großveranstaltung der deutschen Minderheit in Prag

Velký kulturní víkend

Shromáždění německých spolků v České republice Vás první říjnový víkend zve na svůj velký víkend. Od 6. do 8. října 2023 Vás čeká pestrý program různých akcí, na které si Vás dovolujeme srdečně pozvat:

pátek 6. října se v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí ČR uskuteční konference na téma "Identita a její význam pro národnostní menšiny". Pod záštitou českého ministra zahraničí Jana Lipavského a zmocněnkyně spolkové vlády pro repatriační záležitosti a národnostní menšiny Natalie Pawlik se sejdou odborníci na výzkum menšin a angažovaní příslušníci německých menšin v České republice a Polsku a srbské menšiny v Německu, aby diskutovali o roli identity v dnešním světě.

NA KONFERENCI BYLA PŘÍMOU DISKUTUJÍCÍ NA PÓDIU ŠTĚPÁNKA ŠICHOVÁ, JEDNATELKA NAŠEHO SPOLKU !!!

sobotu 7. října se uskuteční každoroční Velké kulturní setkání. V pestrém programu představí naše spolky kulturní život německé menšiny v České republice. Těšit se můžete také na vystoupení německy a česky mluvící šansoniérky Světlany Nálepkové a taneční skupiny Wudwor Lužických Srbů.

NA VELKÉM KULTURNÍM SETKÁNÍ V SOBOTU VYSTOUPILY DĚTI Z NAŠEHO KURZU NĚMČINY !!! A OHLAS MĚLY VELIKÝ !!! :-)

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA TAK KRÁSNÉ VYSTOUPENÍ PATŘÍ RENATĚ SMUTNÉ, NAŠÍ PŘEDSEDKYNI, KTERÁ TO S DĚTMI NACVIČILA !!! :-)

A KRAKONOŠOVI, ŽE SI NAŠEL ČAS A JEL TAM S NÁMI !!! :-)

neděli 8. října se v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě uskuteční katolická mše v německém jazyce. Víkend bude zakončen panelovou diskuzí na téma "Německé hroby v České republice" na Univerzitě Karlově v Praze a v následující vernisáži budou představeny výsledky letošní fotografické soutěže JUKONu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Großes Veranstaltungswochenende der Landesversammlung

Am ersten Oktoberwochenende lädt die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik zu ihrem großen Veranstaltungswochenende. Vom 06. – 08. Oktober 2023 erwartet Sie ein vielfältiges Programm unterschiedlicher Veranstaltungen, zu denen wir Sie herzlich einladen möchten: 

Am Freitag, den 06. Oktober, findet im Palais Czernin des Tschechischen Außenministeriums eine Konferenz zum Thema „Identität und ihre Bedeutung für die nationalen Minderheiten“ statt. Unter der Schirmherrschaft des tschechischen Außenministers Jan Lipavský und der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Natalie Pawlik kommen Experten der Minderheitenforschung und engagierte Mitglieder der deutschen Minderheiten in Tschechien und Polen sowie der sorbischen Minderheit in Deutschland zusammen, um die Rolle von Identität in der heutigen Zeit zu diskutieren.

BEI DER KONFERENZ WAR DIE DIREKTE DISKUTANTIN AUF DEM PODIUM ŠTĚPÁNKA ŠICHOVÁ, GESCHÄFTSFÜHRERIN UNSERES VEREINES !!!

Am Samstag, den 07. Oktober, findet die alljährliche Kulturelle Großveranstaltung statt. In einem bunten Programm stellen unsere Vereine das kulturelle Leben der deutschen Minderheit in Tschechien vor. Freuen können Sie sich außerdem auf einen Auftritt der deutsch- und tschechischsprachigen Chansonsängerin Svetlana Nálepková und die Tanzgruppe Wudwor der Lausitzer Sorben.

BEI DER KULTURELLEN GROßVERANSTALTUNG SIND UNSERE KINDER AUS DEM DEUTSCHKURZ  AUFGETRETEN !!! UND MIT GROßER RESONANZ !!! :-)

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN FÜR DIESE SCHÖNE AUFFÜHRUNG AN RENATA SMUTNÁ, UNSERE VORSITZENDE,

DIE SIE MIT DEN KINDERN EINSTUDIERT HAT !!! :-)

UND AN RÜBEZAHL, DASS ER SICH DIE ZEIT GENOMMEN HAT,

MIT UNS ZU KOMMEN !!! :-)

Am Sonntag, den 08. Oktober,  findet eine deutschsprachige katholische Messe in der Kirche St. Johannes Nepomuk am Felsen in der Prager Neustadt statt. Das Wochenende klingt mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Deutsche Gräber in der Tschechischen Republik“ in der Karls-Universität in Prag aus. In der anschließenden Vernissage werden die Ergebnisse des JUKON-Fotowettbewerbs 2023 vorgestellt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohlednice / Ansichtskarte

!!! pořad České televize / Sendung des Tschechischen Fernsehens !!!

Pohlednice / Ansichtskarte

Publicisticko-dokumentární cyklus Pohlednice – německy Ansichtskarte – mapuje život v dříve německy mluvících regionech naší země. Cyklus natočila Česká televize. Premiéra proběhla mezi vánočními svátky 2022.

5. díl je věnovaný Trutnovu !!! Náš spolek se podílel na jeho vzniku!

Průvodci nám budou dva zdejší rodáci Roland Günther a Josef Mühlberger. A do naší pouti časem přidáme další jméno významného Trutnováka sochaře Emila Schwantnera.

Pan Roland Günter je naším váženým, dlouholetým členem. V dokumentu dále vystoupí náš místopředseda, vedoucí státního okresního archivu pan Roman Reil, jednatelka spolku paní Štěpánka Šichová a zarecituje člen Rady spolku pan Petr Kuráň.

Možnost přehrání - odkaz níže:

5 Trutnov - Pohlednice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohlednice / Ansichtskarte

Die journalistisch-dokumentarische Reihe Postcards - Ansichtskarte - bildet das Leben in den ehemals deutschsprachigen Regionen unseres Landes ab. Die Serie wurde vom Tschechischen Fernsehen gedreht. Die Premiere fand zwischen den Weihnachtsferien 2022 statt.

Die 5. Folge ist Trutnov gewidmet !!! Unser Verband war an seiner Gründung beteiligt!

Unsere Führer sind die beiden Einheimischen Roland Günther und Josef Mühlberger. Und mit der Zeit werden wir unserer Pilgerreise einen weiteren Namen hinzufügen, nämlich den des bedeutenden Trutnover Bildhauers Emil Schwantner.

Herr Roland Günter ist ein geschätztes, langjähriges Mitglied. Der Dokumentarfilm wird auch eine Rede unseres stellvertretenden Vorsitzenden, des Leiters des Staatlichen Bezirksarchivs, Herrn Roman Reil, der Geschäftsführerin des Vereines, Frau Stepanka Šichová, und eine Rezitation eines Mitglieds des Rates des Vereines, Herrn Petr Kuráň, enthalten.

Playback - Link unten:

5 Trutnov - Pohlednice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

--------------------------------------------------

Akce s výjimečným významem! 

 ♦♦♦

Veranstaltungen

 mit außergewöhnlicher Bedeutung!

   ⇓⇓⇓

Knížka o Haně / Hana oder das Böhmische Geschenk 

Autorské čtení / Autorenlesung

Vážení a milí přátelé našeho spolku,

přijměte srdečné pozvání na autorské čtení spisovatelky Tiny Stoheker z její nové knihy Knížka o Haně /Hana oder das Böhmische Geschenk/, která vyšla v českém překladu letos v létě.

Jde o poetický portrét mimořádné ženy, české germanistky, učitelky, disidentky, krkonošské rodačky, patriotky a naší členky paní Hany Jüptnerové.

Tina Stroheker se s Hanou Jüpnerovou seznámila v roce 2015. Z jejich přátelství vzešlo po Hančině smrti právě toto 67 stránkové album textů inspirované fotkami, které po sobě Hanka zanechala. Jednoduše kniha o inspirativní ženě, která chodila vždy s hlavou hrdě vztyčenou v dobách těžkých pro společnost i pro ni samotnou.

 Autorské čtení proběhne v prostorách Centra setkávání Trutnov /budova Komerční banky, 2. patro/ ve středu 9. listopadu 2022 od 18 hodin.

Přijďte se seznámit, připomenout si a vzpomenout na výjimečnou osobnost Hany Jüptnerové!

Všichni jsou srdečně zváni!

Vstup: zdarma, jazyk: čeština a němčina

Štěpánka Šichová

Společnost česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geehrte und liebe Freunde unseres Vereines,
wir laden euch herzlich zu einer Autorenlesung der Schriftstellerin Tina Stoheker aus ihrem neuen Buch Hana oder das Böhmische Geschenk ein, das in diesem Sommer in tschechischer Übersetzung erschienen ist.
Es ist ein poetisches Porträt einer außergewöhnlichen Frau, der tschechischen Germanistin, Lehrerin, Dissidentin, Riesengebirglerin, Patriotin und unseres Mitglieds Hana Jüptnerová.
Tina Stroheker traf Hana Jüpnerová im Jahr 2015. Aus ihrer Freundschaft entstand dieses 67-seitige Album mit Texten, die von den Fotos inspiriert sind, die Hanka nach ihrem Tod hinterließ. Es ist einfach ein Buch über eine inspirierende Frau, die in Zeiten, die für die Gesellschaft und für sie selbst schwierig waren, immer mit stolz erhobenem Haupt gegangen ist.
Die Autorenlesung findet am Mittwoch, den 9. November 2022 um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Begegnungszentrums Trautenau (Gebäude des Kommerzbank,
2. Stock) statt.
Kommt ihr, um die außergewöhnliche Persönlichkeit von Hana Jüptnerová kennenzulernen, euch an sie zu erinnern und sie in Erinnerung zu rufen!
 
Alle sind herzlich eingeladen!
 
Eintritt: frei, Sprache: Deutsch, Tschechisch
 
 
Štěpánka Šichová
BGZ Trautenau

-----------------------------------------------------------------

Oslavy 30.výročí založení spolku ♦ Feier der 30-jährigen Vereinsgründung

Hlavní program v rámci Dnů evropského kulturního dědictví ♦ Hauptprogramm im Rahmen der Tage des europäischen Kulturerbes

program ded 1

program ded 2

program ded 3

DED_2022_4

Pozvánka na oslavy 30.výročí založení spolku ♦ Einladung zur Feier der 30-jährigen Vereinsgründung

Pozvánka na oslavu 30.výročí založení spolku

Einladung zur Fedier der 30-jähriger Vereinsgründung

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2023

PA2023

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

30.11. Přednáška/Vortrag FRANZ VOGELGSANG

22. 11. 2023

6.12.2023 ZÁJEZD ZHOŘELEC/REISE GÖRLITZ

22. 11. 2023

21.12.2023 Dětský vánoční čas/ Weihnachtzeit für Kinder

22. 11. 2023

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann