Výstava ♦ Ausstellung

Erik Buchholz - WIND WAND WUND

Výstava Adšpach

Ohlédnutí za výstavou WAND WIND WUND na zámku v Adršpachu.

Slavnostního setkání 14.8. s autorem Erikem Buchholzem a hudebníky a komponisty Sandrou Siegmeier a Gertem Siegmeirem se zúčastnílo více než 60 diváků.

Redaktorka Rozhlasu Hradec Králové Romana Pacáková natočila na místě reportáž, kterou si můžete prohlédnout níže.

Německý výtvarník Eric Buchholz připomínejme si dějiny žijme přítomností


Rückblick auf die Ausstellung WAND WIND WUND im Adersbacher Schloss.

An dem feierlichen Treffen mit dem Autor Erik Buchholz und mit den Musikanten und Komponisten Sandra Siegmeier und Gert Siegmeier haben mehr als 60 Zuschauer Teilgenommen.

Die Redakteurin des Rundfunks Hradec Králové Romana Pacáková hat eine Reportage vor Ort aufgenommen. Diese Reportage können Sie darunter durchschauen.

Německý výtvarník Eric Buchholz připomínejme si dějiny žijme přítomností

WAND WIND WUND

Vážení přátelé,
 
dovoluji si vás pozvat na slavnostní setkání s autorem /opožděnou vernisáž/ výstavy obrazů WAND WIND WUND
 
Setkání proběhne příští pátek 14. srpna 2020 od 18 hodin na zámku v Dolním Adršpachu
  
Autorem obrazů je Erik Buchholz, německý malíř, který je zároveň i předseda krajanského spolku Broumovska. Výstava je zaměřená na jeho vztah k domovině jeho předků.
 
Nedílnou součástí slavnostního setkání bude i hudební část. O tu se postará klavíristka a komponistka Sandra Siegmeier se svým otcem. Sandra Siegmeier je Němka dlouhodobě žijící v České republice. Spolu se svým otcem zhudebnili básně básnířky Gertie Hampel-Faltis, která pocházela z fabrikantské rodiny Faltisů. Svůj život prožila na zámku v Teplicích nad Metují.
 
Přijďte se podívat, jak osobitě a pozitivně vidí vztah k domovině svých předků Erik Buchholz a přijďte si poslechnout, jak zní zhudebnělé básně neprávem zapomenuté básnířky našeho kraje!
 
Těším se na setkání s vámi!

 
Štěpánka Šichová
 Geehrte Freunde,
 
ich gestatte mir euch zum feierlichen Treffen mit dem Autor /verspätete Vernissage/ der Bilderausstellung WAND WIND WUND.
 
Das Treffen findet am Freitag, den 14. August 2020 um 18 Uhr im Schloss Nieder-Adersbach statt.
  
Der Autor der Bilder ist Erik Buchholz, deutscher Maler, der gleichzeitig auch der Vorsitzende des Heimatkreises Braunau ist. Die Ausstellung ist der Beziehung zur Heimat seiner Vorfahren gewidmet.
 
der Unteilbarer Teil des feierlichen Treffens ist der musikalischer Teil. Über diesen Teil wird sich Klavieristin und Komponistin Sandra Siegmeier mit ihrem Vater kümmern. Sandra Siegmeier ist eine Deutsche, die langjährich in der Tschechischen Republik lebt. Sie zusammen mit ihrem Vater haben die Gedichte von der Dichterin Gertie Hampel-Faltis vertont. Gertie Hampel-Faltis stammte aus der Fabrikantenfamilie Faltis und ihr Leben verbrachte sie im Schloss in Wekelsdorf /Teplice nad Metují/.
 
Kommen sie und sehen sie, wie individuell und pozitiv Erik Buchholz die Beziehung zur Heimat seiner Vorfahren sieht!
Kommen sie sich anhören, wie die vertönten Gedichte von der unrecht vergessene Dichterin unserer Region tönen!
 
Ich freue mich an Wiedersehen mit euch!
 
Štěpánka Šichová

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann