Pozvánka na výstavu ♦ Einladung zur Ausstellung WAND WIND WUND

Setkání proběhne v sobotu 2. října 2021 od 11 hodin na radnici v Teplicích nad Metují.

  
Autorem obrazů je Erik Buchholz, německý malíř, který je zároveň i předseda krajanského spolku Broumovska. Výstava je zaměřená na jeho vztah k domovině jeho předků.
 
Nedílnou součástí slavnostního setkání bude hudební část. O tu se postará klavíristka a komponistka Sandra Siegmeier s doprovodem. Sandra Siegmeier, která dlouhodobě žije v České republice, společně se svým otcem zhudebnila básně básnířky Gertie Hampel-Faltis, která pocházela z trutnovské továrnické rodiny Faltisů. Gertie Hampel-Faltis prožila celý svůj život na zámku v Teplicích nad Metují.
 
Přijďte se podívat, jak osobitě a pozitivně vidí vztah k domovině svých předků Erik Buchholz a přijďte si poslechnout, jak zní zhudebnělé básně neprávem zapomenuté básnířky našeho kraje!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Treffen findet am Samstag, den 2. Oktober 2021 um 11 Uhr im Rathaus in Wekelsdorf statt.
  
Der Autor der Bilder ist Erik Buchholz, deutscher Maler, der gleichzeitig auch der Vorsitzende des Heimatkreises Braunau ist. Die Ausstellung ist der Beziehung zur Heimat seiner Vorfahren gewidmet.
 
Der unteilbarer Mitteil des feierlichen Treffens ist der musikalischer Teil. Über diesen Teil wird sich Klavieristin und Komponistin Sandra Siegmeier mit der Begleitung kümmern. Sandra Siegmeier, die langjährich in der Tschechischen Republik lebt, hat gemeinsam mit ihrem Vater die Gedichte von der Dichterin Gertie Hampel-Faltis vertont. Gertie Hampel-Faltis stammte aus der Trautenauer Fabrikantenfamilie Faltis und ihr ganzes Leben verbrachte sie im Schloss in Wekelsdorf /Teplice nad Metují/.
 
Kommen sie und sehen sie, wie individuell und pozitiv Erik Buchholz die Beziehung zur Heimat seiner Vorfahren sieht!
Kommen sie sich anhören, wie die vertönten Gedichte von der unrecht vergessene Dichterin unserer Region tönen! 

Wind Wand Wund 2021


WAND WIND WUND

Vážení přátelé,
 
dovoluji si vás pozvat na slavnostní vernisáž výstavy obrazů WAND WIND WUND
 
Setkání proběhne v sobotu 2. října 2021 od 11 hodin na radnici v Teplicích nad Metují.

  
Autorem obrazů je Erik Buchholz, německý malíř, který je zároveň i předseda krajanského spolku Broumovska. Výstava je zaměřená na jeho vztah k domovině jeho předků.
 
Nedílnou součástí slavnostního setkání bude hudební část. O tu se postará klavíristka a komponistka Sandra Siegmeier s doprovodem. Sandra Siegmeier, která dlouhodobě žije v České republice, společně se svým otcem zhudebnila básně básnířky Gertie Hampel-Faltis, která pocházela z trutnovské továrnické rodiny Faltisů. Gertie Hampel-Faltis prožila celý svůj život na zámku v Teplicích nad Metují.
 
Přijďte se podívat, jak osobitě a pozitivně vidí vztah k domovině svých předků Erik Buchholz a přijďte si poslechnout, jak zní zhudebnělé básně neprávem zapomenuté básnířky našeho kraje!
 
Těším se na setkání s vámi!

 
Štěpánka Šichová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geehrte Freunde,
 
ich gestatte mir euch zur feierlichen Vernissage der Bilderausstellung WAND WIND WUND einzuladen.
 
Das Treffen findet am Samstag, den 2. Oktober 2021 um 11 Uhr im Rathaus in Wekelsdorf statt.
  
Der Autor der Bilder ist Erik Buchholz, deutscher Maler, der gleichzeitig auch der Vorsitzende des Heimatkreises Braunau ist. Die Ausstellung ist der Beziehung zur Heimat seiner Vorfahren gewidmet.
 
Der unteilbarer Mitteil des feierlichen Treffens ist der musikalischer Teil. Über diesen Teil wird sich Klavieristin und Komponistin Sandra Siegmeier mit der Begleitung kümmern. Sandra Siegmeier, die langjährich in der Tschechischen Republik lebt, hat gemeinsam mit ihrem Vater die Gedichte von der Dichterin Gertie Hampel-Faltis vertont. Gertie Hampel-Faltis stammte aus der Trautenauer Fabrikantenfamilie Faltis und ihr ganzes Leben verbrachte sie im Schloss in Wekelsdorf /Teplice nad Metují/.
 
Kommen sie und sehen sie, wie individuell und pozitiv Erik Buchholz die Beziehung zur Heimat seiner Vorfahren sieht!
Kommen sie sich anhören, wie die vertönten Gedichte von der unrecht vergessene Dichterin unserer Region tönen!
 
Ich freue mich an Wiedersehen mit euch!
 
Štěpánka Šichová

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann