Velký kulturní víkend

Shromáždění německých spolků v České republice Vás první říjnový víkend zve na svůj velký víkend. Od 6. do 8. října 2023 Vás čeká pestrý program různých akcí, na které si Vás dovolujeme srdečně pozvat:

pátek 6. října se v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí ČR uskuteční konference na téma "Identita a její význam pro národnostní menšiny". Pod záštitou českého ministra zahraničí Jana Lipavského a zmocněnkyně spolkové vlády pro repatriační záležitosti a národnostní menšiny Natalie Pawlik se sejdou odborníci na výzkum menšin a angažovaní příslušníci německých menšin v České republice a Polsku a srbské menšiny v Německu, aby diskutovali o roli identity v dnešním světě.

NA KONFERENCI BYLA PŘÍMOU DISKUTUJÍCÍ NA PÓDIU ŠTĚPÁNKA ŠICHOVÁ, JEDNATELKA NAŠEHO SPOLKU!!!

sobotu 7. října se uskuteční každoroční Velké kulturní setkání. V pestrém programu představí naše spolky kulturní život německé menšiny v České republice. Těšit se můžete také na vystoupení německy a česky mluvící šansoniérky Světlany Nálepkové a taneční skupiny Wudwor Lužických Srbů.

NA VELKÉM KULTURNÍM SETKÁNÍ V SOBOTU VYSTOUPILY DĚTI Z NAŠEHO KURZU NĚMČINY !!! A OHLAS MĚLY VELIKÝ !!! :-)

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA TAK KRÁSNÉ VYSTOUPENÍ PATŘÍ RENATĚ SMUTNÉ, NAŠÍ PŘEDSEDKYNI, KTERÁ TO S DĚTMI NACVIČILA !!! :-)

neděli 8. října se v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě uskuteční katolická mše v německém jazyce. Víkend bude zakončen panelovou diskuzí na téma "Německé hroby v České republice" na Univerzitě Karlově v Praze a v následující vernisáži budou představeny výsledky letošní fotografické soutěže JUKONu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Großes Veranstaltungswochenende der Landesversammlung

Am ersten Oktoberwochenende lädt die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik zu ihrem großen Veranstaltungswochenende. Vom 06. – 08. Oktober 2023 erwartet Sie ein vielfältiges Programm unterschiedlicher Veranstaltungen, zu denen wir Sie herzlich einladen möchten: 

Am Freitag, den 06. Oktober, findet im Palais Czernin des Tschechischen Außenministeriums eine Konferenz zum Thema „Identität und ihre Bedeutung für die nationalen Minderheiten“ statt. Unter der Schirmherrschaft des tschechischen Außenministers Jan Lipavský und der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Natalie Pawlik kommen Experten der Minderheitenforschung und engagierte Mitglieder der deutschen Minderheiten in Tschechien und Polen sowie der sorbischen Minderheit in Deutschland zusammen, um die Rolle von Identität in der heutigen Zeit zu diskutieren.

BEI DER KONFERENZ WAR DIE DIREKTE DISKUTANTIN AUF DEM PODIUM ŠTĚPÁNKA ŠICHOVÁ, GESCHÄFTSFÜHRERIN UNSERES VEREINES!!!

Am Samstag, den 07. Oktober, findet die alljährliche Kulturelle Großveranstaltung statt. In einem bunten Programm stellen unsere Vereine das kulturelle Leben der deutschen Minderheit in Tschechien vor. Freuen können Sie sich außerdem auf einen Auftritt der deutsch- und tschechischsprachigen Chansonsängerin Svetlana Nálepková und die Tanzgruppe Wudwor der Lausitzer Sorben.

BEI DER KULTURELLEN GROßVERANSTALTUNG SIND UNSERE KINDER AUS DEM DEUTSCHKURZ  AUFGETRETEN !!! UND MIT GROßER RESONANZ !!! :-)

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN FÜR DIESE SCHÖNE AUFFÜHRUNG AN RENATA SMUTNÁ, UNSERE VORSITZENDE, DIE SIE MIT DEN KINDERN EINSTUDIERT HAT!!! :-)

Am Sonntag, den 08. Oktober,  findet eine deutschsprachige katholische Messe in der Kirche St. Johannes Nepomuk am Felsen in der Prager Neustadt statt. Das Wochenende klingt mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Deutsche Gräber in der Tschechischen Republik“ in der Karls-Universität in Prag aus. In der anschließenden Vernissage werden die Ergebnisse des JUKON-Fotowettbewerbs 2023 vorgestellt.

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann