V pátek 10.září 2021 od 16 hodin se v trutnovském muzeu koná slavnostní představení listiny z roku 1379. Na této pozapomenuté listině je zapsáno jednání trutnovského manského soudu. Listina leží ve wroclavském archivu. Je psána ve středověké němčině a do dnešních dnů nebyla nikdy přeložena. To se stalo až teď díky úsilí trutnovské kronikářky paní Aleny Křivské.

Odhalení obsahu této listiny je důležitým střípkem do historické mozaiky města Trutnova a přilehlých obcí. Vrátí nás v čase až tam, kde má málo kdo vůbec tušení, že již Trutnov existoval.

Těšíme se na setkání!

Štěpánka Šichová


Am Freitag, den 10. September 2021 ab 16 Uhr findet feierliche Vorstellung einer Urkunde aus dem Jahre 1379 statt. In dieser fast vergessenen Urkunde ist eine Verhandlung des Mannsgerichtes eingeschriegen. Die Urkunde liegt im Breslauer Archiv. Sie ist im mittelalterischen Deutsch geschrieben und sie war bis jetzt nie übersetzt. Es wurde erst durch die Bemühung der Trautenauer Chronistin Frau Alena Křivská ermöglicht.

Die Inhaltsendeckung dieser Urkunde ist ein wichtiger Splitter in die historische Mosaik der Stadt Trautenau und umliegenden Gemeinden. Sie kehrt uns in die Zeit zurück, wo hat jemand von uns kaum eine Ähnung, dass Trautenau schon existiert hat.

Wir freuen uns auf die Begegnung!

Štěpánka Šichová

Střípek trutnovské historie ♦ Splitter der Trautenauer Geschichte

Pátek 10.9.2021 16:00 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově slavnostní představení listiny z roku 1379.

Přijďte objevit další střípek z historie Trutnova a okolí!

Nutno dodržet hygienická pravidla - rouška, potvrzení o bezinfekčnosti.


Freitag, den 10.9.2021 16:00 Trautenauer Museum feierliche Vorstellung einer Urkunde aus dem Jahre 1379.

Kommt ihr einen Splitter der Geschichte von Trautenau und der Umgebung zu entdecken!

Man muss die hygienischen Regeln halten - Mundmaske, Bestätigung keiner Infektion.

Může jít o obrázek jídlo

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann