AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2023

LEDEN – ČERVEN 2023

 • Výroční schůze spolku 19.5.
 • Účast na Sudetoněmeckém dni 5.-28.5. v německém Řezně
 • 6.-11.6. Seminář pro vedoucí představitele německé menšiny v České republice
 • Další zvelebování zničeného hřbitova v Debrném
 • Česko-německý dětský den

                                                                                                   

ČERVENEC – PROSINEC 2023

 • Prázdninový dětský tábor pro zájemce z řad dětí /10 – 13 let/
 • Poznávací zájezd ???
 • Hledání zmizelé obce Libná – komentovaná procházka obcí s odhalením naučných tabulí
 • Přednáška o významné trutnovské osobnosti v režii našeho místopředsedy a vedoucího trutnovského státního archivu Mgr. Romana Reila

BĚHEM ROKU 2023

 • Projekt „Paurisch - jak se u nás doma mluvilo a stále ještě částečně mluví
 • Setkání u kávy KAFFEEKLATSCH (březen, červen, říjen, prosinec – termíny budou upřesněny)
 • Další semináře a projekty dle aktuální nabídky
 • Kurzy němčiny

 

!!! DŮLEŽITÉ TERMÍNY !!!

 • vždy do konce února přihlášky kleine a grosse REHA 2024 (BOHEMIA TROPPAU)
 • vždy do konce června nové přihlášky a každoroční doklad o výši důchodu pro 50-Euro Hilfen (Ackermann-Gemeinde)
 • vždy během 1. poloviny roku zaplatit členské příspěvky /hotově nebo na účet/ (účet číslo 966 606/0300, do zprávy pro příjemce uvést celé jméno a rok)

Více informací v Centru setkávání Trutnov:        středy 9:00 - 16:00

Vedoucí Centra setkávání Trutnov:   Mgr. Štěpánka Šichová, tel.: 499 812 232

                                                                                                 mobil:  777 660 714

Webové stránky: www.bgztrutnov.cz

Kulturní a společenské akce jsou pořádány ve spolupráci především se Státním okresním archivem Trutnov a Muzeem Podkrkonoší Trutnov.

♦♦♦

GEPLANTE VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2023

JANUAR – JUNI 2023

 • Jahresversammlung 19.5.
 • Teilnahme am Sudetendeutschen Tag 5.-28.5. in Regensburg
 • -11.6. Seminar für Führungskräfte der Deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik
 • Weitere Verbesserung des zerstörten Friedhofes in Döberle
 • Deutsch-tschechischer Kindertag

 

JULI – DEZEMBER 2023

 • Kinderferienlager für die Interessierten von den Kindern /10 – 13 Jahre/
 • Suche nach dem verschwundenen Dorf Liebenau – kommentierter Spaziergang mit der Enthüllung der Informationstafeln
 • Bildungsreise ???
 • Vortrag über bedeutende Trautenauer Persönlichkeit in der Regie von unserem 2.Vorsitzenden und dem Leiter des Trautenauer Staatsarchives Mgr. Roman Reil

WÄHREND DES JAHRES 2023 

 • Projekt „Paurisch - wie man bei uns zu Hause gesprochen hat und immer noch teilweise spricht
 • Kaffeeklatsch (März, Juni, Oktober, Dezember – Termine konkret später)
 • Weitere Seminare und Projekte je nach aktuellem Angebot
 • Deutschkurse

 

!!!WICHTIGE TERMINE !!!

 • Immer bis Ende Februar Anmeldungen kleine und große REHA 2024 (BOHEMIA TROPPAU)
 • Immer bis Ende Juni neue Anmeldungen und alljährliche Rentenbelege zu 50-Euro-Hilfen (Ackermann-Gemeinde)
 • Immer während der 1.Hälfte den Mitgliederbeitrag zu bezahlen /Bargeld oder aufs Konto/ (Kontonummer 966 606/0300, Empfängernachricht=ganzer Name und Jahr)

 

Mehr Infos in BGZ:        mittwochs  9:00 - 16:00

Leiterin des BGZs:         Mgr. Štěpánka Šichová, Tel.: +420 499 812 232  

                                                                               Handy: +420 777 660 714

Webseite: www.bgztrutnov.cz

Kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen sind in Zusammenarbeit  vor allem mit dem Staatlichen Bezirksarchiv Trautenau und dem städtischen Trautenauer Museum durchgeführt. 

  ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

  2024

  Akce plánované na rok 2024

  PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

  Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

  Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

  Pivovar Krakonoš

  Město Teplice nad Metují

  Město Teplice nad Metují

  POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

  Šindelová výzva

  Kostel ve Žďáře

  Sbírka na kostel v Čermné

  Kostel v Čermné

  NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

  24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

  24. 1. 2024

  POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

  4. 1. 2023

  archív

  JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

  Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

  NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

  Smajlíci

  SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

  Heimatkreis Trautenau

  Heimatkreis Trautenau

  Heimatkreis Braunau

  Heimatkreis Braunau

  Heimatkreis Hohenelbe

  Heimatkreis Hohenelbe

  Dům Rýnovice

  Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

  Prameny Krkonoš

  Projekt Prameny Krkonoš

  Trutnov - město draka

  Sdružení Trutnov - město draka

  Město Trutnov

  Město Trutnov

  Město Teplice nad Metují

  Město Teplice nad Metují

  Andreas Hoffmann

  Andreas Hoffmann