Sčítání lidu 2021 ♦ Volkszählung 2021

Vážení členové našeho spolku, milí přátelé,

věříme, že jste při sčítání lidu přiklonili k německé národnosti a dali tak možnost německé kultuře, která je v našem regionu po staletí doma, přispívat k historii a především budoucnosti i nadále.

Moc děkujeme!


Geehrte Vereinsmitglieder, liebe Freunde,

wir glauben, dass ihr bei der Volkszählung sich der deutschen Nationalität neigten zu und gabt damit die Möglichkeit der deutschen Kultur, die in unserer Region Jahrhunderte lang zu Hause ist, sich an der Geschichte und vor allem der Zukunft weiter beteiligen.

Wir danken vielmals!


Vážení členové našeho spolku, milí přátelé,

nedá nám to, abychom vás i my neinformovali o Sčítání lidu, které po deseti letech opět klepe na dveře. 
V téhle podivné rozbouřené době to možná někomu připadne trochu beze smyslu, ale věřte nám, že to tak není!
Všichni máme díky sčítání lidu možnost vyjádřit se ke svým německým kořenům nebo jen i náklonnosti k německé kultuře a její historické přináležitosti k našemu kraji. 
Poprvé má každý z nás možnost přihlásit se dokonce ke dvěma národnostem. 
Není to nic povinného, ale když národnost vyplníme anebo dokonce dvě, dáváme tak všichni našim kořenům, kultuře, historii a našemu kraji naději na jejich další trvání.
Čím více lidí se k německé národnosti přihlásí, tím více na ni bude ve společnosti brán zřetel! Proto se nezdráhejme probrat to i se svými nejbližšími.
A nikterak se nebojme, neboť přihlášení se k německé národnosti nebo také i k německé národnosti nemá žádný vliv na státní občanství a výsledky sčítání budou anonymizovány. 
Na případné dotazy rádi odpovíme.

Děkujeme vám!


Geehrte Vereinsmitglieder, liebe Freunde,

es läßt uns nicht in Ruhe, wir möchten euch auch über die Volkszählung informieren. Die Volkszählung klopft wieder nach 10 Jahren auf die Tür.
In heutiger komischer stürmischer Zeit könnte es jemandem vielleicht ein bißchen sinnlos vorkommen, aber glaubt uns, dass es so nicht ist!
Wir alle haben dank der Volkszählung die Möglichkeit zu unseren deutschen Wurzeln oder der Zuneigung zu der deutschen Kultur und ihrer historischen Zugehörigkeit zu unserer Heimat uns zu äußern.
Zum erstenmal hat jeder von uns die Möglichkeit sogar zu zwei Nationalitäten sich anzumelden.
Es ist keine Pflicht, aber wenn wir die Nationalität oder sogar zwei ausfüllen, geben wir alle unseren Wurzeln, der Kultur, der Geschichte und unserer Gegend die Hoffnung auf ihre weitere Dauer. 
Je mehr Menschen sich zur deutschen Nationalität anmelden, desto mehr wird auf sie die Berücksichtigung in der Gesellschaft genommen! Deswegen weigern wir uns nicht es mit den Nähersten zu besprechen.
Und mitnichten fürchten wir uns, denn die Anmeldung zur deutschen Nationalität oder auch zur deutschen Nationalität hat keinen Einfluss an die Staatsangehörigkeit und die Zählungsergebnisse werden anonymisiert.
Eventuelle Fragen beantworten wir gerne.

Wir danken euch!

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann