Wilhelm KiesewetterWilhelm Kiesewetter

* 27.prosince 1853 Liberec

† 20.dubna 1925 Praha

Trutnovský novinář, redaktor listu Trautenauer Echo.

* 27.Dezember 1853 Reichenberg

† 20.April 1925 Prag

Journalist, Redakteur des Trautenauer Echo und Politiker.


Narodil se do rodiny libereckého soukeníka Josefa Kiesewettera, vyučil se tkalcem.
V necelých 23 letech se stal členem zemského výkonného výboru Sociálně demokratické strany Rakouska, roku 1892 jeho předsedou, v letech 1897-1901 poslancem Říšské rady ve Vídni. Koncem 19. století přišel do Trutnova, kde založil sociálně demokratické organizace, družstevní a tělovýchovné spolky. Od roku 1905 až do své smrti žil v Trutnově jako aktivní člen dělnického a odborového života. Od roku 1900 byl vydavatelem listu Trautenauer Echo.

V parlamentních volbách v roce 1920 získal senátorské křeslo za Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou v ČSR v Národním shromáždění, setrval v něm až do roku 1925. 

Zemřel v sanatoriu v Praze. Pohřben byl v Trutnově, v roce 1929 byl na jeho hrobě odhalen pomník od sochaře Emila Schwartnera. V roce 2008 byla na domě v Trutnově v Barvířské ulici číslo 24, kde se v letech 1922 až 1925 nacházela redakce listu Trautenuaer Echo, odhalena pamětní deska. 

Dobový tisk hodnotil Kiesewetera jako vášnivého agitátora, řečníka a spisovatele.

Po Wilhelmu Kisewetterovi je pojmenována ulice v Trutnově na Červeném kopci.


Zdroje:

  • Wilhelm Kiesewetter 1853-1993 k 140. výročí narození (Sborník příspěvků z kolokvia v Trutnově 12.X.1993 Sborník Krkonoše - Podkrkonoší, suplementum VI, Sborník je k dispozici v knihovně spolku)
  • Článek na Wikipedii
  • Wikipedia Artikel
  • Fotografie: Publikace Proslavili Trutnov, vydaná městem Trutnov roku 2022

ČINNOST ♦ TÄTIGKEIT

2024

Akce plánované na rok 2024

PODPORUJÍ NÁS ♦ SIE FÖRDERN UNS

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag

Pivovar Krakonoš

POMOC PAMÁTKÁM ♦ DENKMALHILFE

Šindelová výzva

Kostel ve Žďáře

Sbírka na kostel v Čermné

Kostel v Čermné

NOVINKY ♦ NEUIGKEITEN

24.5.2024 VÝROČNÍ SCHŮZE/JAHRESVERSAMMLUNG

24. 1. 2024

POHLEDNICE / ANSICHTSKARTE !!! TV !!!

4. 1. 2023

archív

JSME SOUČÁSTÍ ♦ WIR SIND TEIL VON

Shromáždění německých spolků v ČR ♦ Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik

NĚMECKÉ SPOLKY V ČR ♦ DEUTSCHE VEREINE IN TSCHECHIEN

Smajlíci

SPOLUPRACUJEME ♦ WIR ARBEITEN MIT

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Trautenau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Braunau

Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe

Dům Rýnovice

Dům česko-německého porozumnění Rýnovice

Prameny Krkonoš

Projekt Prameny Krkonoš

Trutnov - město draka

Sdružení Trutnov - město draka

Město Trutnov

Město Trutnov

Město Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují

Andreas Hoffmann

Andreas Hoffmann